دوره رایگان آموزشی فارسی  آنریل انجین Unreal Engine

مدرس : پویا رحیمی

برای این دوره رایگان گروه پشتیبانی و پرسش و پاسخ و رفع اشکال هم در نظر گرفتیم که با ورود به کانال سی جی آریا می توانید به تمام محتوای رایگان و لینک گروه ها دسترسی پیدا کنید.

کانال سی جی آریا

آنچه در این دوره آموزشی خواهید آموخت :

پارت 1 Introduction

معرفی کامل دوره آنریل و آشنایی با ویژگی های نرم افزار Unreal

تایم‌ آموزش : 53 دقیقه

Basic Tools / پارت 2

Review UI

در این پارت به شناخت کلی محیط نرم افزار میپردازیم.

تایم آموزش : 53 دقیقه

 پارت 3 / نورپردازی 

در این پارت به شناخت کلی نورها و روش های نورپردازی در آنریل انجین می پردازیم.

تایم آموزش : 40 دقیقه

 پارت 4 / تنظیمات اتمسفر و نورپردازی 

در این پارت به نورپردازی آب و هواهای مختلف در آنریل انجین می پردازیم.

تایم آموزش : 46 دقیقه

 پارت 5 / تنظیمات اتمسفر و نورپردازی 

در این پارت به ادامه نورپردازی صحنه های مختلف در آنریل انجین می پردازیم.

تایم آموزش : 29 دقیقه

 پارت 6 / تنظیمات اتمسفر و نورپردازی 

در این پارت به نورپردازی آب و هواهای مختلف در آنریل انجین می پردازیم.

تایم آموزش : 60 دقیقه

ادامه آموزش ها بزودی …