مشاوره و پشتیبانی : 09120467672

کتاب آموزش مایا جلد دوم

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
کتاب آموزش مایا
1فروش
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.

به دنیای Autodesk Maya خوش آمدید. مایا یک نرم افزار قدرتمند و جامع برای مدلسازی سه بعدی، انیمیشن، جلوه های ویژه و رندرینگ است که توسط شرکت Autodesk ارایه شده است. این نرم افزار سه بعدی که به صورت یکپارچه Nod-based بوده، در صنعت فیلم سازی، بازی سازی و پروژه های طراحی کاربرد بسیار دارد.

طیف گسترده ی جلوه های ویژه ی سه بعدی، گرافیک کامپیوتری و ابزارهای متحرک سازی کاراکتر، این نرم افزار را به انتخابی ایده آل برای هنرمندان سه بعدی تبدیل کرده و نیز رابط کاربری بصری و ابزارهای گردش کار مایا استفاده از آن را برای متخصصان طراحی تجسمی بسیار آسان نموده است.
کتاب آموزش مایا  یک راهنمای جامع می باشد که تمام ویژگی های مایا را به روشی ساده، واضح و تشریحی پوشش داده و هدف آن بهره برداری از قدرت نرم افزار Autodesk Maya برای هنرمندان جلوه های ویژه سه بعدی و طراحان است. این کتاب آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا تصورات خود را به راحتی به واقعیت تبدیل کنید.

همچنین خلاقیت شما را آزاد نموده و به این ترتیب به شما در ساخت مدل های سه بعدی واقع نما، متحرک سازی و جلوه‌های ویژه کمک میکند. آموزش‌های این کتاب در راستای نیازهای کاربران مبتدی و پیشرفته مایا تهیه شده و برای یادگیری سریع و راحت شما بسیار مناسب است.

تعداد صفحات : 430

مدرس : امین صادقوند

جلد دوم آموزش مایا 2018

با خرید جلد یک و دو بصورت یکجا تخفیف بیشتر دریافت کنید :

خرید جلد یک و دو کتاب آموزش مایا

آشنایی با نویسنده 

معرفی کتاب آموزش مایا 2018 :

: فهرست مطالب کتاب آموزش نرم افزار مایا جلد دوم

فصل ۱۰
26……………………………………………………………………………………………………PAINT EFFECTS
معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
چگونگی کار با پنجرهی BROWSER CONTENT…………………………………………………………………………….28
ایجادآبجکت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………29
کار با پنجرهی EFFECTS PAINT……………………………………………………………………………………………………..31
32…………………………………………………………………………………………………………………………………..BRUSH TYPE
33……………………………………………………………………………………………………………………………. GLOBAL SCALE
34………………………………………………………………………………………………………………………………………CHANNELS
35…………………………………………………………………………………………………………………………….BRUSH PROFILE
35……………………………………………………………………………………………………………………………….BRUSH WIDTH
35………………………………………………………………………………………………………………………………………..SOFTNESS
36………………………………………………………………………………………………………..FLATNESS 2 و FLATNESS 1
37……………………………………………………………………………………………………………………………STAMP DENSITY
37………………………………………………………………………………………………………OCCLUSION WIDTH SCALE
37……………………………………………………………………………………………….EDGE CLIP, EDGE CLIP DEPTH
38………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TWIST
38………………………………………………………………………………………………………………………….FORWARD TWIST
6 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
38………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TWIST
38……………………………………………………………………………………………………………………………………TWIST RATE
39…………………………………………………………………………………………………………………………………..TWIST RAND
39…………………………………………………………………………………………………………………………………………………MESH
39…………………………………………………………………………………………………………………………….TUBE SECTIONS
40……………………………………………………………………………………………………………………………..SUB SEGMENTS
40………………………………………………………………………………………………………………………………..SINGLE SIDED
40………………………………………………………………………………………………………………….PER PIXEL LIGHTING
40………………………………………………………………………………………………………………………………………..END CAPS
40………………………………………………………………………………………………………………………………….HARD EDGES
40……………………………………………………………………………………………………………………….THORNS ON MESH
42………………………………………………………………………………………………………………………………………….SHADING
42…………………………………………………………………………………………………………………………………………..COLOR 1
42………………………………………………………………………………………………………………………INCANDESCENCE 1
43………………………………………………………………………………………………………………………..TRANSPARENCY 1
43…………………………………………………………………………………………………………………………..BLUR INTENSITY
43………………………………………………………………………………………………………………………….EDGE ANTIALIAS
43………………………………………………………………………………………………………………………………ILLUMINATION
45……………………………………………………………………………………………………………………….SHADOW EFFECTS
45………………………………………………………………………………………………………………………………FAKE SHADOW
45…………………………………………………………………………………………………………………..SHADOW DIFFUSION
46………………………………………………………………………………………………………………………….SHADOW OFFSET
47…………………………………………………………………………………………………………………………SHADOW TRANSP
48………………………………………………………………………………………………………………………………………………..GLOW
آموزش ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
آماده کردن فایل تکسچر……………………………………………………………………………………………………………………..52
ایجاد ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………55
ایجاد ابرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
ایجادنورها……………………………………………………………………………………………………………………………………………61
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………………………………………………………………….62
64…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ آموزش
ایجادپوشهی پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………..74
تمرینها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
پاسخهای تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………….79
فهرست مطالب 7
فصل ۱۱
80………………………………………………………………………………………………………….RENDERING
معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
82……………………………………………………………………………………………………………………………..RENDER SETUP
83……………………………………………………………………………………………………..MAYA SOFTWARE رندر موتور
83……………………………………………………………………………………………………MAYA HARDWARE رندر موتور
84……………………………………………………………………………………………..MAYA HARDWARE رندر تنظیمات
86………………………………………………………………………………………………………………………………………….QUALITY
86……………………………………………………………………………………………………………………………………………PRESETS
86……………………………………………………………………………………………………………….NUMBER OF SAMPLES
86………………………………………………………………………………………………………….. FRAME BUFFER FORMAT
86………………………………………………………………………………………………………..TRANSPARENCY STORING
87……………………………………………………………………………………………………………………COLOR RESOLUTION
87……………………………………………………………………………………………………………………..BUMP RESOLUTION
87…………………………………………………………………………………………………………..TEXTURE COMPRESSION
87…………………………………………………………………………………………………………………………..RENDER OPTION
87…………………………………………………………………………………………………………………………………………. CULLING
88…………………………………………………………………………………SMALL OBJECT CULLING THRESHOLD
88……………………………………………………………………………………………………………PERCENT OF IMAGE SIZE
88……………………………………………………………………………………………..HARDWARE GEOMETRY CACHE
88………………………………………………………………………………………………….MAXIMUM CACHE SIZE (MB)
88………………………………………………………………………………………………………………………………. MOTION BLUR
88………………………………………………………………………………………………………… MOTION BLUR BY FRAME
89……………………………………………………………………………………………………………NUMBER OF EXPOSURES
89………………………………………………………………………………………………………….. MAYA VECTOR رندر موتور
تنظیمات موتور رندر VECTOR MAYA…………………………………………………………………………………………..91
93……………………………………………………………………………..IMAGE FORMAT OPTIONS (MAYA) بخش
94…………………………………………………………………………………………………………………………………..FRAME RATE
94…………………………………………………………………………………………………………………………….FLASH VERSION
94……………………………………………………………………………………………………APPEARANCE OPTIONS بخش
94…………………………………………………………………………………………………………………… CURVE TOLERANCE
94……………………………………………………………………………………………………………… DETAIL LEVEL PRESET
96………………………………………………………………………………………………………………………FILL OPTIONS بخش
96………………………………………………………………………………………………………………………………… FILL OBJECTS
8 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
96……………………………………………………………………………………………………………………………………..FILL STYLE
99………………………………………………………………………………………………………………..SHADOW BACK FACES
99………………………………………………………………………………………………………………………………………..SHADOWS
99……………………………………………………………………………………………………………………………………HIGHLIGHTS
99…………………………………………………………………………………………………………………………………REFLECTIONS
99……………………………………………………………………………………………………………………EDGE OPTIONS بخش
99……………………………………………………………………………………………………………………………INCLUDE EDGES
100……………………………………………………………………………………………………………..EDGE WEIGHT PRESET
100……………………………………………………………………………………………………………………………..EDGE WEIGHT
103………………………………………………………………………………………………………………………………..EDGE COLOR
103……………………………………………………………………………………………………………………………HIDDEN EDGES
103……………………………………………………………………………………………………………………………… EDGE DETAIL
104……………………………………………………………………………………………..OUTLINES AT INTERSECTIONS
104………………………………………………………………………………………………………………………MIN EDGE ANGLE
104……………………………………………………………………………………………….RENDER OPTIMIZATION بخش
104………………………………………………………………………………………………………….RENDER OPTIMIZATION
105……………………………………………………………………………………………………………MENTAL RAY رندر موتور
106……………………………………………………………………………………………………………………………QUALITY زبانهی
106…………………………………………………………………………………………………………………………..SAMPLING بخش
106…………………………………………………………………………………………………………………. OVERALL QUALITY
106………………………………………………………………………………………………………………….LIGHTING QUALITY
106………………………………………………………………………………………………………. ENV LIGHTING QUALITY
106…………………………………………………………………………………………….INDIRECT DIFFUSE (GI) MODE
106………………………………………………………………………………………………..INDIRECT DIFFUSE QUALITY
107………………………………………………………………………………………………(MILA) MATERIAL QUALITY
107…………………………………………………………………………………………………………………………….SAMPLE LOCK
107…………………………………………………………………………………………………………………VOLUME SAMPLING
107……………………………………………………………………………………………………………………….FILTERING AREA
107…………………………………………………………………………………………………………………………………………… FILTER
107………………………………………………………………………………………………………………………………….FILTER SIZE
107…………………………………………………………………………………………………………………..TRACE DEPTH بخش
107…………………………………………………………………………………………………………………………………………DIFFUSE
108……………………………………………………………………………………….GLOSSY/SPECULAR REFLECTION
108………………………………………………………………………………….GLOSSY/SPECULAR TRANSMISSION
108………………………………………………………………………………………………………………….MAX TRACE DEPTH
108……………………………………………………………………………………………………………………….. GEOMETRY بخش
فهرست مطالب 9
108……………………………………………………………………………………………………………LEGACY OPTIONS بخش
108……………………………………………………………………………………………………………………………CAUSTICS بخش
110……………………………………………………………………………………………….GLOBAL ILLUMINATION بخش
111………………………………………………………………………………………………………….FINAL GATHERING بخش
114………………………………………………………………………………………………………..PHYSICAL SUN AND SKY
115……………………………………………………………………………………………………………MENTAL RAY شیدرهای
موتور رندر ARNOLD………………………………………………………………………………………………………………………118
نحوهی استفاده از نورها …………………………………………………………………………………………………………………….118
کار با نورهای مایا………………………………………………………………………………………………………………………………119
120…………………………………………………………………………………………………. USE COLOR TEMPERATURE
120……………………………………………………………………………………………………………………………….DECAY TYPE
121…………………………………………………………………………………………………………………………………….EXPOSURE
122……………………………………………………………………………………………………………………………………….SAMPLES
122…………………………………………………………………………………………………………………………………………..RADIUS
123………………………………………………………………………………………………………………………………… NORMALIZE
123……………………………………………………………………………………………………………………………CAST SHADOW
123………………………………………………………………………………………………………………….SHADOWS DENSITY
123……………………………………………………………………………………………………………..AFFECT VOLUMETRIC
124……………………………………………………………………………………………CAST VOLUMETRIC SHADOWS
124……………………………………………………………………………………………………………………VOLUME SAMPLES
124…………………………………………………..VOLUME MULTIPLIERS و SSS ،SPECULAR ،DIFFUSE
124……………………………………………………………………………………………………………………………………… INDIRECT
124……………………………………………………………………………………………………………………………..MAX BOUNCE
124………………………………………………………………………………………………………………….AOV LIGHT GROUP
کار با نورهای ARNOLD………………………………………………………………………………………………………………….124
125……………………………………………………………………………………………………………………………….. AREA LIGHT
125………………………………………………………………………………………………………………………………..MESH LIGHT
126………………………………………………………………………………………………………………PHOTOMETRIC LIGHT
126…………………………………………………………………………………………………………………STANDARD SHADER
126…………………………………………………………………………………………………………………………………………DIFFUSE
127…………………………………………………………………………………………………………………………………….SPECULAR
127………………………………………………………………………………………………………………………………..REFRACTION
128………………………………………………………………………………………………………………………….BUMP MAPPING
128………………………………………………………………………………………………………………………………………EMISSION
آموزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
10 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
ایجادپوشهی پروژه …………………………………………………………………………………………………………………………..129
137………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ آموزش
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..141
سواالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….142
تمرین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………143
144…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ تمرین
فصل ۱۲
146………………………………………………………………………………………….. PARTICLE SYSTEM
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
ایجادپارتیکلها ………………………………………………………………………………………………………………………………..148
148……………………………………………………………………..TOOL SETTINGS (PARTICLE TOOL) پنجرهی
149…………………………………………………………………………………………………………………………PARTICLE NAME
149……………………………………………………………………………………………………………………………………CONSERVE
149…………………………………………………………………………………………………………..NUMBER OF PARTICLES
150…………………………………………………………………………………………………………………..SKETCH PARTICLES
150………………………………………………………………………………………………………….CREATE PARTICLE GRID
ایجاد EMITTER ها………………………………………………………………………………………………………………………….150
151…………………………………………………………………………………………………………………………..EMITTER NAME
151…………………………………………………………………………………….BASIC EMITTER ATTRIBUTES بخش
152…………………………………………………………………………………………………………………………….EMITTER TYPE
152……………………………………………………………………………………………………………RATE (PARTICLES/SEC)
152………………………………………………………………………………………………..SCALE RATE BY OBJECT SIZE
152………………………………………………………………………………………………. NEED PARENT UV (NURBS)
152……………………………………………………………………………………………………………………….CYCLE EMISSION
153……………………………………………………………………….DISTANCE/DIRECTION ATTRIBUTES بخش
153…………………………………………………………………………………………………………………………..MAX DISTANCE
153…………………………………………………………………………………………………………………………… MIN DISTANCE
153……………………………………………………………………DIRECTIONZ و DIRECTIONY ،DIRECTIONX
154………………………………………………………………………………………………………………………………………….SPREAD
154…………………………………………………………………….BASIC EMISSION SPEED ATTRIBUTES بخش
154………………………………………………………………………………………………………………………….SPEED RANDOM
154……………………………………………………………………………………………………………………….. TANGENT SPEED
فهرست مطالب 11
154………………………………………………………………………………………………………………………….NORMAL SPEED
154…………………………………………………………………………………………………………………………………….GOAL ایجاد
155……………………………………………………………………………………………………………COLLIDING PARTICLES
156………………………………………………………………………………………………………………………………….RESILIENCE
156……………………………………………………………………………………………………………………………………….FRICTION
156…………………………………………………………………………………………………………………………………………..OFFSET
رندر گرفتن از پارتیکلها…………………………………………………………………………………………………………………….157
متحرکسازی پارتیکلها با استفاده از FIELDS………………………………………………………………………………158
158…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..AIR
159………………………………………………………………………………………………………………………………………………DRAG
160……………………………………………………………………………………………………………………………………….GRAVITY
162………………………………………………………………………………………………………………………………………….RADIAL
162………………………………………………………………………………………………………………………………TURBULENCE
164……………………………………………………………………………………………………………………………………… UNIFORM
165…………………………………………………………………………………………………………………………………………VORTEX
165…………………………………………………………………………………………………………………………….VOLUME AXIS
ایجاد افکتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….166
166……………………………………………………………………………………………………………………………..FIRE ایجادافکت
167………………………………………………………………………………………………………………………..SMOKE ایجادافکت
169………………………………………………………………………………………………………………FIREWORKS ایجادافکت
170………………………………………………………………………………………………………………..LIGHTNING ایجادافکت
171……………………………………………………………………………………………………………………SHATTER ایجادافکت
172…………………………………………………………………………………………………………..CURVE FLOW ایجادافکت
173………………………………………………………………………………………………………SURFACE FLOW ایجادافکت
آموزشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..173
175………………………………………………………………………………………………………………………………EMITTER ایجاد
183………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ آموزش
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..192
سواالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….193
تمرین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………195
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی……………………………………………………………………………………………………….199
فصل  ۱۳فهرست مطالب آموزش مایا
12 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
200…………………………………………………………………………………………….NPARTICLES معرفی
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..202
ایجاد NPARTICLE ها……………………………………………………………………………………………………………………..202
203……………………………………………………………………………………………………………..NPARTICLE مشخصههای
204……………………………………………………………………………………………………….NPARTICLESHAPE1 زبانهی
204………………………………………………………………………………………………………………………………………….ENABLE
204…………………………………………………………………………………………………………………………………COUNT بخش
205…………………………………………………………………………………………………………………………….LIFESPAN بخش
205………………………………………………………………………………………………………………………..LIFESPAN MODE
205………………………………………………………………………………………………………………….PARTICLE SIZE بخش
206…………………………………………………………………………………………………………………………………………..RADIUS
206………………………………………………………………………………………………………………… RADIUS SCALE بخش
207………………………………………………………………………………………………………………RADIUS SCALE INPUT
207…………………………………………………………………………………………………………………………………..INPUT MAX
207…………………………………………………………………………………………………RADIUS SCALE RANDOMIZE
207……………………………………………………………………………………………………………………….COLLISIONS بخش
208………………………………………………………………………………………………………………………………………..COLLIDE
208……………………………………………………………………………………………………………………………. SELF COLLIDE
208…………………………………………………………………………………………………………………COLLIDE STRENGTH
208…………………………………………………………………………………………………………………….COLLISION LAYER
209………………………………………………………………………………………………………….COLLIDE WIDTH SCALE
209………………………………………………………………………………………………SELF COLLIDE WIDTH SCALE
209………………………………………………………………………………………………………………………SOLVER DISPLAY
209……………………………………………………………………………………………………………………….. DISPLAY COLOR
210…………………………………………………………………………………………………………………………………………BOUNCE
210……………………………………………………………………………………………………………………………………….FRICTION
210…………………………………………………………………………………………………………………………………..STICKINESS
210…………………………………………………………………………………………. MAX SELF COLLIDE ITERATION
210………………………………………………………………………………………………………….COLLISION RAMPS بخش
211………………………………………………………………………………………..COLLIDE STRENGTH SCALE بخش
211………………………………………………………………………………………………………………..BOUNCE SCALE بخش
212…………………………………………………………………………………………………………….. FRICTION SCALE بخش
213………………………………………………………………………………………………………… STICKINESS SCALE بخش
فهرست مطالب 13
213………………………………………………………………………………………………….DYNAMIC PROPERTIES بخش
214……………………………………………………………………………………………………………………FORCES IN WORLD
214……………………………………………………………………………………………………………IGNORE SOLVER WIND
214…………………………………………………………………………………………………….IGNORE SOLVER GRAVITY
214……………………………………………………………………………………………………………………………….LOCAL WIND
214………………………………………………………………………………………………………………… DYNAMICS WEIGHT
215……………………………………………………………………………………………………………………………………CONSERVE
215………………………………………………………………………………………………………………………………………………DRAG
215…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DAMP
215………………………………………………………………………………………………………………………………………………MASS
215……………………………………………………………………………………………………………………..MASS SCALE بخش
216……………………………………………………………………………………….. FORCE FIELD GENERATION بخش
216………………………………………………………………………………………………………………… POINT FORCE FIELD
217……………………………………………………………………………………………………….POINT FIELD SCALE بخش
217………………………………………………………………………………………………….POINT FIELD DROPOFF بخش
219…………………………………………………………………………………………………………………………..ROTATION بخش
219………………………………………………………………………………………………………………..ROTATION FRICTION
219……………………………………………………………………………………………………………………….ROTATION DAMP
219………………………………………………………………………………………….WIND FIELD GENERATION بخش
220………………………………………………………………………………………………………………..AIR PUSH DISTANCE
220………………………………………………………………………………………………………………..AIR PUSH VELOCITY
220…………………………………………………………………………………………………….WIND SHADOW DISTANCE
220…………………………………………………………………………………………………..WIND SHADOW DIFFUSION
221…………………………………………………………………………………………………….. LIQUID SIMULATION بخش
221………………………………………………………………………………………………ENABLE LIQUID SIMULATION
221…………………………………………………………………………………………………………………INCOMPRESSIBILITY
221…………………………………………………………………………………………………………………………….REST DENSITY
221……………………………………………………………………………………………………………LIQUID RADIUS SCALE
221…………………………………………………………………………………………………………………………………… VISCOSITY
222………………………………………………………………………………………………………….. VISCOSITY SCALE بخش
222……………………………………………………………………………………………………………………SURFACE TENSION
222…………………………………………………………………………………………..SURFACE TENSION SCALE بخش
223……………………………………………………………………………………….SURFACE TENSION SCALE INPUT
223…………………………………………………………………………………………………………………………………..INPUT MAX
223………………………………………………………………………………………………………………….OUTPUT MESH بخش
14 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
225…………………………………………………………………………………………………………………………………THRESHOLD
225…………………………………………………………………………………………………………BLOBBY RADIUS SCALE
225……………………………………………………………………………………………………………………….MOTION STREAK
225……………………………………………………………………………………………………………..MESH TRIANGLE SIZE
226…………………………………………………………………………………………….. MAX TRIANGLE RESOLUTION
226…………………………………………………………………………………………………………………………..MESH METHOD
226………………………………………………………………………………………….MESH SMOOTHING ITERATIONS
226………………………………………………………………………………………………………………..COLOR PER VERTEX
226…………………………………………………………………………………………….INCANDESCENCE PER VERTEX
227………………………………………………………………………………………………………….VELOCITY PER VERTEX
227…………………………………………………………………………………………………………………….UVW PER VERTEX
227……………………………………………………………………………………………………. USE GRADIENT NORMALS
227…………………………………………………………………………………………………………………………….CACHING بخش
227……………………………………………………………………………………………………..CACHEABLE ATTRIBUTES
228…………………………………..MEMORY CACHING (SEE DYNAMICS SOLVERS MENU) بخش
228…………………………………………………………………………………………………EMISSION ATTRIBUTES بخش
228………………………………………………………………………………………………………………………………..MAX COUNT
229……………………………………………………………………………………………………………………. LEVEL OF DETAIL
229……………………………………………………………………………………………………………………….INHERIT FACTOR
229……………………………………………………………………………………………………………….EMISSION IN WORLD
229……………………………………………………………………………………….DIE ON EMISSION VOLUME EXIT
229……………………………………………………………………………………………..EMISSION OVERLAP PRUNING
229……………………………………………………………………….EMISSION RANDOM STREAM SEEDS بخش
229……………………………………………………………………………………………………………………………..SHADING بخش
230………………………………………………………………………………………………………..PARTICLE RENDER TYPE
230………………………………………………………………………………………………………………………………..DEPTH SORT
230…………………………………………………………………………………………………………………………………THRESHOLD
230………………………………………………………………………………………………………………………………………..OPACITY
231……………………………………………………………………………………………………………….OPACITY SCALE بخش
231………………………………………………………………………………………………………………………………….COLOR بخش
232………………………………………………………………………………………………………………………………COLOR INPUT
232…………………………………………………………………………………………………………………………………..INPUT MAX
232…………………………………………………………………………………………………………………COLOR RANDOMIZE
232……………………………………………………………………………………………………………..INCANDESCENCE بخش
232………………………………………………………………………………………………………….INCANDESCENCE INPUT
232…………………………………………………………………………………………………………………………………..INPUT MAX
فهرست مطالب آموزش مایا 15
232…………………………………………………………………………………………….INCANDESCENCE RANDOMIZE
233……………………………………………………………………PER PARTICLE (ARRAY) ATTRIBUTES بخش
233…………………………………………………………………………………….. ADD DYNAMIC ATTRIBUTES بخش
233…………………………………………………………………………………….GOAL WEIGHT AND OBJECTS بخش
233…………………………………………………………………………………………………………………GOAL SMOOTHNESS
234…………………………………………………………….INSTANCER (GEOMETRY REPLACEMENT) بخش
235……………………………………………………………………………………………………………………INSTANCER NODES
235……………………………………………………………………………………………………..ALLOW ALL DATA TYPES
236…………………………………………………………………………………………………………GENERAL OPTIONS بخش
236……………………………………………………………………………………………………………………………………….POSITION
236……………………………………………………………………………………………………………………………………………. SCALE
236…………………………………………………………………………………………………………………………………………….SHEAR
236…………………………………………………………………………………………………………………………………… VISIBILITY
236…………………………………………………………………………………………………………………………….OBJECT INDEX
236……………………………………………………………………………………………………….ROTATION OPTIONS بخش
237………………………………………………………………………………………………………………CYCLE OPTIONS بخش
238…………………………………………………………………………………………………………………………………SPRITE NUM
238…………………………………………………………………………………………………………………………SPRITE SCALE X
238…………………………………………………………………………………………………………………………SPRITE SCALE Y
238…………………………………………………………………………………………………………………………….. SPRITE TWIST
238…………………………………………………………………………………………………………………………NUCLEUS1 زبانهی
239………………………………………………………………………………………………………………………………………….ENABLE
239…………………………………………………………………………………………………………………………………… VISIBILITY
239……………………………………………………………………………………………………..GRAVITY AND WIND بخش
239……………………………………………………………………………………………………………………………………….GRAVITY
239……………………………………………………………………………………………………………….GRAVITY DIRECTION
239……………………………………………………………………………………………………………………………….AIR DENSITY
239………………………………………………………………………………………………………………………………..WIND SPEED
240………………………………………………………………………………………………………………………WIND DIRECTION
240………………………………………………………………………………………………………………………………..WIND NOISE
240……………………………………………………………………………………………………………….GROUND PLANE بخش
240…………………………………………………………………………………………………………………………………..USE PLANE
240…………………………………………………………………………………………………………………………….PLANE ORIGIN
240…………………………………………………………………………………………………………………………PLANE NORMAL
240………………………………………………………………………………………………………………………….PLANE BOUNCE
16 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
240………………………………………………………………………………………………………………………..PLANE FRICTION
241……………………………………………………………………………………………………………………PLANE STICKINESS
241…………………………………………………………………………………………………….SOLVER ATTRIBUTES بخش
241…………………………………………………………………………………………………………………………………….. SUBSTEPS
241………………………………………………………………………………………………MAX COLLISION ITERATIONS
241…………………………………………………………………………………………………….COLLISION LAYER RANGE
241…………………………………………………………………………………………………………………………TIMING OUTPUT
241…………………………………………………………………………………………………………..TIME ATTRIBUTES بخش
242……………………………………………………………………………………………………………………………. START FRAME
242…………………………………………………………………………………………………………………………..CURRENT TIME
242……………………………………………………………………………………………………………. NODE BEHAVIOR بخش
آموزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….243
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..260
سؤاالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….261
تمرین ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………262
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………………………………………………………….263
فصل ۱۴
266………………………………………………………………………………………………………………… FLUIDS
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..268
طبقه بندی افکت های سیاالت…………………………………………………………………………………………………………268
268……………………………………………………………………………………………………… OPEN WATER FLUID افکت
269……………………………………………………………………………………………………. DYNAMIC FLUIDS افکتهای
272……………………………………………………………………………………………NON-DYNAMIC FLUID افکتهای
کار با CONTAINER FLUID ها……………………………………………………………………………………………………….272
274……………………………………………………………………………………………..FLUID CONTAINER های مشخصه
274………………………………………………………………………………………………………..CONTAINER PROPERTIES
274………………………………………………………………………………………………………….. KEEP VOXELS SQUARE
274……………………………………………………………………………………………………………………BASE RESOLUTION
274………………………………………………………………………………………………………………………………..RESOLUTION
275…………………………………………………………………………………………………………………………………………………SIZE
275……………………………………………………………….BOUNDARY X, BOUNDARY Y, BOUNDARY Z
275………………………………………………………………………………………………………………..CONTENTS METHOD
فهرست مطالب آموزش مایا 17
276…………………………………………………………………………………………………………………………………..OFF (ZERO)
276………………………………………………………………………………………………………………………………. STATIC GRID
276………………………………………………………………………………………………………………………….DYNAMIC GRID
276…………………………………………………………………………………………………………………………………….GRADIENT
276………………………………………………………………………………………………………………………………………..DISPLAY
276…………………………………………………………………………………………………………………….. SHADED DISPLAY
276………………………………………………………………………………………………………. OPACITY PREVIEW GAIN
276………………………………………………………………………………………………………………….. SLICES PER VOXEL
277………………………………………………………………………………………………………………………. VOXEL QUALITY
277……………………………………………………………………………………………………………………BOUNDARY DRAW
277……………………………………………………………………………………………………………………NUMERIC DISPLAY
277……………………………………………………………………………………………………………..WIREFRAME DISPLAY
277………………………………………………………………………………………………………………………VELOCITY DRAW
277………………………………………………………………………………………………………………DRAW ARROWHEADS
277…………………………………………………………………………………………………………… VELOCITY DRAW SKIP
277……………………………………………………………………………………………………………………………DRAW LENGTH
277…………………………………………………………………………………………………………..DYNAMIC SIMULATION
278……………………………………………………………………………………………………………………………………….GRAVITY
278……………………………………………………………………………………………………………………………………….FRICTION
278…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. DAMP
278………………………………………………………………………………………………………………………………………….SOLVER
278………………………………………………………………………………………………………………..HIGH DETAIL SOLVE
278…………………………………………………………………………………………………………………………………….. SUBSTEPS
278……………………………………………………………………………………………………………………..SOLVER QUALITY
278……………………………………………………………………………………………………………….GRID INTERPOLATOR
279……………………………………………………………………………………………………………………………. START FRAME
279…………………………………………………………………………………………………….SIMULATION RATE SCALE
279………………………………………………………………………………………………………….. FORWARD ADVECTION
279………………………………………………………………………………………………………………………CONSERVE MASS
279………………………………………………………………………………………………………………………..USE COLLISIONS
279…………………………………………………………………………………………………………………………..USE EMISSIONS
279…………………………………………………………………………………………………………………………………. USE FIELDS
279…………………………………………………………………………………………………………………….EMIT IN SUBSTEPS
280…………………………………………………………………….EMITTER دارای های FLUID CONTAINER ایجاد
PAINT کردن افکتهای FLUID در CONTAINER ها …………………………………………………………………282
282………………………………………………………………………………………………………………..FLUID COMPONENTS
283……………………………………………………………………………………………………………………………………………OCEAN
18 فهرست مطالب آموزش مایا
286……………………………………………………………………………………………………………………………………………… POND
287……………………………………………………………………………………………………………………………….FLUID افکتهای
آموزشها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..290
297………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ آموزش
303………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ آموزش
308………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ آموزش
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..312
سواالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….313
تمرینها………………………………………………………………………………………………………………………………………………314
پاسخ تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………317
فصل ۱۵
318…………………………………………………………………………………………………………………..NHAIR
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..320
321………………………………………………………………………………………………………………………………………… OUTPUT
322……………………………………………………………………………………………………………. CREATE REST CURVES
322……………………………………………………………………………………………………………….COLLIDE WITH MESH
323……………………………………………………………………………………………………………………………………….U COUNT
323……………………………………………………………………………………………………………………………………….V COUNT
323……………………………………………………………………………………………………………………………….PASSIVE FILL
323………………………………………………………………………………………………………………………RANDOMIZATION
323…………………………………………………………………………………………………………………….HAIRS PER CLUMP
323………………………………………………………………………………………………………………………… EDGE BOUNDED
323……………………………………………………………………………………………………………………………………..EQUALIZE
324………………………………………………………………………………………………………………………………………DYNAMIC
324……………………………………………………………………………………………………………………………………………STATIC
324………………………………………………………………………………………………………………………. POINTS PER HAIR
324…………………………………………………………………………………………………………………………………………LENGTH
324…………………………………………………………………………………………………………………….PLACE HAIRS INTO
324………………………………………………………………………………………………………………………….NHAIR شبیهسازی
325……………………………………………………………………………………………………HAIRSYSTEMSHAPE1 زبانهی
326…………………………………………………………………………………………………………….SIMULATION METHOD
326…………………………………………………………………………………………………………………… DISPLAY QUALITY
326……………………………………………………………………………………………………………USE NUCLEUS SOLVER
فهرست مطالب آموزش مایا 19
326…………………………………………………………………………………………….CLUMP AND HAIR SHAPE بخش
327…………………………………………………………………………………………………………………….HAIRS PER CLUMP
327………………………………………………………………………………………………………………………….BALDNESS MAP
327…………………………………………………………………………………………………………………………..SUB SEGMENTS
327……………………………………………………………………………………………………………………………………..THINNING
327……………………………………………………………………………………………………………………………..CLUMP TWIST
327……………………………………………………………………………………………………………………………BEND FOLLOW
327……………………………………………………………………………………………………………………………CLUMP WIDTH
327………………………………………………………………………………………………………………………………..HAIR WIDTH
327…………………………………………………………………………………………………..CLUMP WIDTH SCALE بخش
328……………………………………………………………………………………………………….HAIR WIDTH SCALE بخش
328…………………………………………………………………………………………………………………….CLUMP CURL بخش
328…………………………………………………………………………………………………………..CLUMP FLATNESS بخش
328…………………………………………………………………………………………………………CLUMP INTERPOLATION
328…………………………………………………………………………………………………………INTERPOLATION RANGE
328……………………………………………………………………………………………………………………….COLLISIONS بخش
329………………………………………………………………………………………………………………………………………..COLLIDE
329……………………………………………………………………………………………………………………………. SELF COLLIDE
329………………………………………………………………………..COLLISION FLAG/SELF COLLISION FLAG
330…………………………………………………………………………………………………………………COLLIDE STRENGTH
330…………………………………………………………………………………………………………………….COLLISION LAYER
330……………………………………………………………………………………….MAX SELF COLLIDE ITERATIONS
330……………………………………………………………………………………………………….COLLIDE WIDTH OFFSET
330………………………………………………………………………………………………SELF COLLIDE WIDTH SCALE
330………………………………………………………………………………………………………………………SOLVER DISPLAY
330……………………………………………………………………………………………………………………….. DISPLAY COLOR
331…………………………………………………………………………………………………………………………………………BOUNCE
331……………………………………………………………………………………………………………………………………….FRICTION
331…………………………………………………………………………………………………………………………………..STICKINESS
331……………………………………………………………………………………………………………………………..STATIC CLING
331………………………………………………………………………………………………….DYNAMIC PROPERTIES بخش
331……………………………………………………………………………………………………………………………. START FRAME
331…………………………………………………………………………………………………………………………..CURRENT TIME
331…………………………………………………………………………………………………………….STRETCH RESISTANCE
331………………………………………………………………………………………………….COMPRESSION RESISTANCE
331……………………………………………………………………………………………………………………BEND RESISTANCE
20 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
332…………………………………………………………………………………………………………………..TWIST RESISTANCE
332…………………………………………………………………………………………………………………EXTRA BEND LINKS
332………………………………………………………………………………………………………………REST LENGTH SCALE
332……………………………………………………………………….NO STRETCH (CLIP POST SOLVE LENGTH)
332………………………………………………………………………………………………………………………STIFFNESS SCALE
332………………………………………………………………………………………………………..START CURVE ATTRACT
332……………………………………………………………………………………………………………….. ATTRACTION SCALE
332…………………………………………………………………………………………………………………………………………. FORCES
333…………………………………………………………………………………………………….IGNORE SOLVER GRAVITY
333……………………………………………………………………………………………………………IGNORE SOLVER WIND
333………………………………………………………………………………………………………DISABLE FOLLICLE ANIM
333…………………………………………………………………………………………………………………….TURBULENCE بخش
333…………………………………………………………………………………………………………………………………….INTENSITY
334…………………………………………………………………………………………………………………………………FREQUENCY
334……………………………………………………………………………………………………………………………………………..SPEED
334…………………………………………………………………………………………………………………………….CACHING بخش
334……………………………………………………………………………………………………………………………..SHADING بخش
334………………………………………………………………………………………………………………………………..HAIR COLOR
334…………………………………………………………………………………………………………………HAIR COLOR SCALE
335………………………………………………………………………………………………………COLOR RANDOMIZATION
کشیدن تکسچر روی NHAIR………………………………………………………………………………………………………….335
کشیدن مشخصههای فولیکول …………………………………………………………………………………………………………335
مدل دادن به NHAIR……………………………………………………………………………………………………………………… 335
اعمال سایه به NHAIR……………………………………………………………………………………………………………………..338
رندر کردن NHAIR…………………………………………………………………………………………………………………………. 339
آموزشها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..339
339………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ آموزش
356………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ آموزش
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..360
سؤاالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….361
تمرینها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….362
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………….363
فهرست مطالب آموزش مایا 21
فصل ۱۶
364……………………………………………………………………………………………………………… BIFROST
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..366
366………………………………………………………………………………………………………………………………FLIP SOLVER
366………………………………………………………………………………………………………………. BIFROST LIQUIDبا کار
369……………………………………………………………………………………BIFROSTLIQUIDCONTAINER1 زبانهی
370…………………………………………………………………………………………….CONTAINER ATTRIBUTES بخش
370……………………………………………………………………………………………………………………….SCRATCH CACHE
371………………………………………………………………………………………………………………..LIQUIDSHAPE1 زبانهی
371……………………………………………………………………………………………………………………………….RENDER بخش
371………………………………………………………………………………………………………………………………DISPLAY بخش
371……………………………………………………………………………………………………….. PARTICLE DISPLAY بخش
371……………………………………………………………………………………………………………………………………………….TYPE
372……………………………………………………………………………………….MAX PARTICLE DISPLAY COUNT
372……………………………………………………………………………………………………………………………………POINT SIZE
372………………………………………………………………………………………………………………….BIFROST AREO با کار
373……………………………………………………………………………………………………………………………………ها EMITTER
افزودن EMITTER ها……………………………………………………………………………………………………………………….376
حذف کردن EMITTER……………………………………………………………………………………………………………………376
377…………………………………………………………………………………………………………………………………ها COLLIDER
افزودن COLLIDER ها……………………………………………………………………………………………………………………..377
حذف COLLIDER ها………………………………………………………………………………………………………………………378
ذخیره یا CACHE کردن شبیهسازی………………………………………………………………………………………………..378
378………………………………………………………………………………………………………..FLUSH SCRATCH CACHE
379………………………………………………………………………………………….COMPUTE AND CACHE TO DISK
379…………………………………………………………………………………………………………………..CACHE DIRECTORY
380………………………………………………………………………………………………………………………………CACHE NAME
380…………………………………………………………………………………………………………………………CACHE FORMAT
380…………………………………………………………………………………………………………. COMPRESSION FORMAT
380…………………………………………………………………………………………………………………CACHE TIME RANGE
380………………………………………………………………………………………………………………………………………………FOAM
حذف کردن FOAM………………………………………………………………………………………………………………………… 380
22 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………381
381………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ آموزش
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..397
سؤاالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….397
تمرین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..399
پاسخ سؤاالت تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………………………………………401
فصل ۱۷
402………………………………………………………………………………………………BULLET PHYSICS
معرفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..404
404………………………………………………………………………………………………………………………..BULLET آبجکتهای
405………………………………………………………………………………………………………ACTIVE RIGID BODY ایجاد
406…………………………………………………………………………………………….RIGID BODY PROPERTIES بخش
407………………………………………………………………………………………………………………………………….BODY TYPE
407……………………………………………………………………………………………………………………………NEVER SLEEPS
407………………………………………………………………………………………………………………………………………………MASS
408………………………………………………………………………………………………………………………CENTER OF MASS
408……………………………………………………………………………………………………………………..LINEAR DAMPING
408………………………………………………………………………………………………………………..ANGULAR DAMPING
408……………………………………………………………………………………………………………………………………….FRICTION
408……………………………………………………………………………………………………………………………….RESTITUTION
408……………………………………………………………………………………………………..INITIAL CONDITIONS بخش
408………………………………………………………………………………………………………………..INITIALLY SLEEPING
409…………………………………………………………………………………………………………………….INITIAL VELOCITY
409………………………………………………………………………………………………INITIAL ANGULAR VELOCITY
409…………………………………………………………………………………………………………………. IN WORLD MATRIX
409………………………………………………………………………………………………………….FORCES/IMPULSES بخش
409………………………………………………………………………………………………………………………………………..IMPULSE
409……………………………………………………………………………………………………………………IMPULSE POSITION
409…………………………………………………………………………………………………………………….. TORQUE IMPULSE
410…………………………………………………………………………………………………COLLIDER PROPERTIES بخش
410…………………………………………………………………………………………………………..COLLIDER SHAPE TYPE
410……………………………………………………………………………………………………………………………….. INPUT MESH
410……………………………………………………………………………………………………COLLIDERS SHAPE OFFSET
فهرست مطالب آموزش مایا 23
410……………………………………………………………………………………………………COLLIDER SHAPE MARGIN
411………………………………………………………………………………………………………………………………………………..AXIS
411…………………………………………………………………………………………………………………………………………LENGTH
411…………………………………………………………………………………………………………………………………………..RADIUS
411……………………………………………………………………………………………………………………………………….EXTENTS
411………………………………………………………………………………………………………………………………………AUTO FIT
411………………………………………………………………………………………………………………………………………………REFIT
411………………………………………………………………………………………………………..COLLISION FILTERS بخش
411……………………………………………………………………………………………………….DYNAMICS SYSTEM بخش
413……………………………………………………………………………………………………..SOLVER PROPERTIES بخش
414……………………………………………………………………………………………………………………BASIC FIELDS بخش
414…………………………………………………………………………………………………………….SOLVER DISPLAY بخش
414…………………………………………………………………………………………………….PASSIVE RIGID BODY ایجاد
415…………………………………………………………………………………………………………………….ها SOFT BODY ایجاد
416………………………………………………………………………………………………………GEN BEND CONSTRAINTS
416…………………………………………………………………………………………………………………………SELF COLLISION
416……………………………………………………………………………………………………………………BEND RESISTANCE
416…………………………………………………………………………………………………………………… LINEAR STIFFNESS
417………………………………………………………………………………………………………………………………………DAMPING
417……………………………………………………………………………………………………………………………………..PRESSURE
417…………………………………………………………………………………………………………………COLLISION MARGIN
417……………………………………………………………………………………………………………..POSITION ITERATIONS
417…………………………………………………………………………………………………….. PRESERVE SOURCE MESH
417…………………………………………………………………………………….USE SINGLE PARENT TRANSFORM
417…………………………………………………………………………………………………….RIGID BODY CONSTRAINT
418…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. POINT
418……………………………………………………………………………………………………………………………………………. HINGE
419……………………………………………………………………………………………………………………………………………SLIDER
419…………………………………………………………………………………………………………………………………CONETWIST
419…………………………………………………………………………………………………………………………………………SIXDOF
419………………………………………………………………………………………………………………………….SPRINGSIXDOF
419……………………………………………………………………………………………………………….SOFT BODY ANCHOR
420………………………………………………………………………………………SOFT BODY VERTEX PROPERTIES
421………………………………………………………………………………………………………………………………………………MASS
421…………………………………………………………………………………………………………………… LINEAR STIFFNESS
421……………………………………………………………………………………………………………………BEND RESISTANCE
24 آموزش نرم افزار سه بعدی مایا
آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………421
تست ارزیابی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………..425
سؤاالت مروری………………………………………………………………………………………………………………………………….426
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………………………………………………………….427
سخن پایانی………………………………………………………………………………………………………………………………………430

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آموزش مایا جلد دوم”

آیا خرید این محصول را به دیگران نیز پیشنهاد می کنید؟