دانلود متریال های وی ری برای نرم افزارمایا و تریدی اس مکس SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro

SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro
SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 2016

 

لینک دریافت این محصول

 

 : 1097 V-Ray material presets and templates
(Metal (174
(Ceramic (70
(Leather (80
(Stone (36
(Mosaic (45
(Concrete (20
(Carpaint (37
(Liquid (59
(Wall (143
(Glass (20
(Parquet (180
(Wood (32
(Gemstone (77
(Cloth (72
(Plastic (52

 

دانلود شیدر های وی ری برای تریدی اس مکس دانلود شیدر های وی ری ،شیدر مایا ،دانلود متریال آماده ،متریال وی ری – متریال برای مایا ،V rayمتریال وی ری برای مایا Maya  Vray SIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro 1.0.2 MOD v1.0.0.0 Maya 2011 – 2016 آموزش ساخت متریال در مایا متریال آماده مایاSIGERSHADERS V-Ray Material Presets Pro v3.2.0  تکسچر مایا دانلود تکسچر برای مایا دانلود متریال دانلود شیدر متریال بازی متریال انیمیشن