آموزش فارسی اسکریپت نویسی در 3ds max

Introduction to Maxscript

Language : Persian

آموزش های رایگان مکس اسکریپت

آموزش مکس اسکریپت MAXScript Tutorial

آموزش شماره یک اسکریپت نویسی در تری دی استودیو مکس   :

آشنایی با روشهای ذخیره و اجرای اسکریپتها
آشنایی با محیط مکس اسکریپت
آشنایی با ویرایشگر مکس اسکریپت (ویرایشگر 3Ds Max)
آشنایی با محیط ویژوال مکس اسکریپت
آشنایی با روشهای ارسال دستورات از محیط ویژوال به محیط ویرایشگر
آشنایی با دستورات و برنامه نویسی در مکس اسکریپت
نوشتن یک اسکریپت و ذخیره و اجرای آن

حجم 29.5 مگابایت | mp4
کیفیت HD
زمــان : 8 دقیقه و 42 ثانیه

دانلود آموزش شماره یک اسکریپت نویسی در تریدی اس مکس :

دانلود از لینک مستقیم

آموزش مکس اسکریپت 

سورس کدهای پروژه شماره یک مکس اسکریپت (3Ds Max) :

rollout m “SPpro” width:192 height:610
(
GroupBox grp1 “SP” pos:[17,77] width:159 height:247
button btn1 “Box” pos:[34,98] width:126 height:38
button btn2 “Sphere” pos:[32,152] width:128 height:38
button btn3 “Torus” pos:[32,210] width:128 height:38
button btn4 “Teapot” pos:[32,266] width:128 height:38

on btn1 pressed do
Box()
on btn2 pressed do
Sphere()
on btn3 pressed do
Torus()
on btn4 pressed do
Teapot()
)
createdialog M

آموزش مکس اسکریپت  MAXScript  Tutorials

آموزش شماره 2 اسکریپت نویسی در تری دی استودیو مکس  :

آشنایی با کلاس Bitmap و ساخت هدر برای اسکریپت
آشنایی با دستورات جابجایی،چرخیدن و تغییر اندازه آبجکتها در مکس اسکریپت
آشنایی با دستور کپی در مکس اسکریپت
آشنایی با tooltip برای نمایش اطلاعات دکمه ها
آشنایی با messagbox برای نمایش پیام
ایجاد یک انیمیشن ساده با استفاده از مکس اسکریپت( تنها با یک کلیک در اسکریپت)
آشنایی با نحوه انتخاب آبجکتها به صورت تکی و گروهی
اعمال اصلاحگر بر روی آبجکتها
آشنایی با کلاس HyperLink و تغییر رنگ لینکها
آشنایی با کامنت و نحوه نوشتن توضیحات در مورد اسکریپت

کیفیت HD
زمــان : 21 دقیقه و 35 ثانیه
حجم : 46 مگابایت
دانلود آموزش شماره دو اسکریپت نویسی در تریدی اس مکس :

دانلود از لینک مستقیم

maxscript tutorial – video

instagram پیج ما در اینستاگرام (گالری آثار کاربران)

سورس کدهای پروژه شماره دو مکس اسکریپت (3Ds Max) :

— va navi ye zhour
— SPpro
— by Mohsen Omidvar
— 2013
——————————————————
rollout m “SPpro” width:192 height:610
(
bitmap bmp1 “SPpro” pos:[16,11] width:160 height:57 fileName:”F:\3Ds Max\Max script\My script\sp.jpg” — Header
GroupBox grp1 “SP” pos:[17,77] width:159 height:247 — standard primitives
button btn1 “Box” pos:[34,98] width:126 height:38
button btn2 “Sphere” pos:[32,152] width:128 height:38
button btn3 “Torus” pos:[32,210] width:128 height:38
button btn4 “Teapot” pos:[32,266] width:128 height:38
GroupBox grp2 “Extension” pos:[17,336] width:159 height:130 — Extension
button btn5 “Animate” pos:[32,359] width:128 height:38
button btn6 “smooth all” pos:[32,415] width:128 height:38
GroupBox grp3 “Contacts” pos:[17,478] width:159 height:120 — Contacts
HyperLink w1 “wwww.1987.ir” pos:[52,503] width:100 height:14 hovercolor:(color 0 47 225) address:”http://www.1987.ir”
HyperLink w2 “wwww.Mostafa3D.com” pos:[33,533] width:129 height:15 hovercolor:(color 6 135 6) address:”http://www.Mostafa3D.com”
HyperLink m1 “omidvar@Engineer.com” pos:[33,561] width:129 height:18 hovercolor:(color 21 66 225) address:”omidvar@Engineer.com”

on btn1 pressed do
Box()
on btn2 pressed do
Sphere()
on btn3 pressed do
Torus()
on btn4 pressed do
Teapot()
on btn5 pressed do
( — Extension –Animate –clone
set animate on
sliderTime=92f
select $Teapot001
move $ [0,0,63]
rotate $ (angleaxis 19.87 [0,25,66])
select $Sphere001
scale $ [1,1,0.7]
rotate $ (angleaxis 19.87 [0,2,1])
move $ [0,0,53]
select $Box001
scale $ [1,1,1.98]
select $Torus001
scale $ [0.7,0.7,0.7]
maxOps.cloneNodes $ newNodes:&newt –clone
select newt
move $ [0,0,14]
set animate off
messagebox “عملیات با موفقیت انجام شد”
)
on btn6 pressed do
( — Extension –Smooth All
select #($box001,$Teapot001,$Sphere001,$Torus001,$Torus002)
modPanel.addModToSelection (TurboSmooth ()) ui:on
)
)
createdialog M

آموزش شماره 3 اسکریپت نویسی در تریدی استودیو مکس  :

آشنایی با محیط MAXscript Listener

آشنایی با  Macro recorder

آشنایی با انواع داده ها در برنامه نویسی

تبدیل فعالیتهای کاربر به کد با استفاده از Macro recorder

ایجاد یک اسکریپت ساده با استفاده از Macro recorder

کیفیت : HD
زمــان : 11 دقیقه و 30 ثانیه
حجم : 29 مگابایت
دانلود آموزش شماره سه اسکریپت نویسی در تریدی اس مکس :

دانلود از لینک مستقیم