دانلود مدل سه بعدی BMW-i8 برای نرم افزار تریدی اس مکس- مایا سینما فوردی،هودینی و …

دانلود مدل سه بعدی BMW-i8
دانلود مدل سه بعدی BMW-i8

دانلود رایگان  مدل سه بعدی BMW-i8 :

 قابل رندر با وی ری و کرونا رندر و … (دارای متریالهای وی ری)

فرمت : MAX-OBJ-FBX (قابل استفاده در تمامی نرم افزارهای سه بعدی)

BMW i8 – 2015 MAX_VRAY