آموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدی(تریدی اس مکس ،مایا،سینمافوردی،هودینی،مادباکس،زیبراش ،یونیتی ،آنریئل انجین ،کرای انجین ،کیشات ،فتوشاپ و …) به درخواست کاربران فروم

آموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدیآموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدی
آموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدی

آموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدی – کثیف کردن متریال دیوار در تریدی اس مکس 3Ds Max 

آموزش کثیف کردن متریال در نرم افزارهای سه بعدی – این تکنیک در همه نرم افزارهای سه بعدی کاربرد داره،در این آموزش   تکسچر در نرم افزار فتوشاپ با استفاده از پلاگین Quixel Suite ساخته میشه ودرنرم افزار مایا برای ساخت متریال فلزمورد استفاده قرار میگیره.

آموزش ساخت متریال در مایا،آموزش متریال بلند در تریدی اس مکس،آموزش نرم افزارQuixel Suite ،آموزش ساخت متریال در فتوشاپ ،آموزش کثبف کردن متریال در فتوشاپ ،آموزش کثیف کردن تکسچر در فتوشاپ ،آموزش کثیف کردن تکسچر ،آموزش کثبف کاری متریال ،ترکیب چند متریال ،ترکیب چند تکسچر ،بافت دهی ،Blend ,dirty ,3ds Max,Maya,zbrush,houdini,keyshotکیشات ،unity 3d ,Unreal engine ,udk,cryengine , cry engine،آموزش ساخت متریال برای بازی،آموزش کثبف کاری متریال در راینو ،کثبف کردن تکسچر در راینو ،آموزش متریال لومیون ،؟آموزش متریال در یونیتی ،ساخت متریال ،ساخت تکسچر ،دیجیتال پینتینگ،نقاشی دیجیتال نرم افزارQuixel Suite ،آموزش ساخت متریال در فتوشاپ آموزش کثبف کردن متریال در فتوشاپ ،آموزش کثیف کردن تکسچر در فتوشاپ ،آموزش کثیف کردن تکسچر ،آموزش کثبف کاری متریال ترکیب چند متریال ترکیب چند تکسچر