اگر کاربر مادباکس و زیبراش هستید و یا در زمینه بازی سازی فعالیت میکنید و مهم تر از همه اگر مدل سه بعدی با جزییات بسیار بالایی (های پالی) دارید و تعداد ورتکس ها و حجم بسیار بالا کار بر روی مدل سه بعدی را غیر ممکن کرده ، ریتوپولوژی مدلهای سه بعدی یکی از مهمترین کارهایی است که  باید به آن بپردازید.

آموزش ریتوپولوژی در مادباکس Mudbox – در این آموزش ریتوپولوژی چند کاراکتر مختلف در مادباکس با استفاده از ابزارهای ربتوپولوژی خودکار و ریتوپولوژی دستی آموزش داده خواهد شد.

آموزش ریتوپولوژی در مادباکس
آموزش ریتوپولوژی در مادباکس  Digital-Tutors – Retopology Techniques in Mudbox

 Retopology Techniques in Mudbox

Digital-Tutors – Retopology Techniques in Mudbox

دانلود آموزش ریتوپولوژی در مادباکس،مادباکس ،ریتوپولوژی،زیبراش،ریتوپولوژی در زیبراش،Zbrush ,Retopology Techniques in Mudbox,دانلود رایگان،آموزش مادباکس،آموزش مودباکس،ریتوپولوژی در تریدی مکس،ریتوپولوژی در مایا،مادباکس