لطفی علی عسکرزاده (۱۲۹۹، باکو )، مشهور به لطفی زاده یا لطفی ع زاده او بنیان‌گذار منطق فازی(یکی از زیر شاخه های محاسبات نرم در هوش مصنوعی) و استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است. در بخش یادکرد منابع اکثر متون فنی مربوط به منطق فازی نام او به صورت زاده ذکر می‌شود. لطفی علی عسگرزاده از پدری ایرانی […]

پروفسور لطفی زاده

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر