در این آموزش آتش  در نرم افزار هودینی با استفاده از ابزارهای  Pyro FX شبیه سازی می شود و با نود convertvdb به فرمت vdb تبدیل می کنیم. در نهایت در نرم افزار تریدی اس مکس فایلهای vdb با استفاده از وی ری والیوم گرید Vray volume grid فرخوانی می شوند و با استفاده از انجین محبوب و قدرتمند  وی ری رندر می شود.تغییرات و ویرایش فایل در هودینی بصورت زنده در نرم افزار تریدی اس مکس نیز اعمال می شود.برای یادگیری این تکنیک فایل ویدیویی زیر را مشاهده نمایید:

ابرچسب ها :
شبیه سازی آتش ،شبیه سازی انفجار در هودینی انهدام houdini رایط بین هودینی و مکس رایط بین وی ری و هودینی مکس و هودینی 3Ds max vray وی ری برای هودینی ، انتقال انیمیشن از هودینی به مکس