بسیاری از باستان‌شناسان تصویر روی این جام سفالین را «نخستین انیمیشن جهان» می‌دانند. تصویر روی این جام، بزی را در حال حرکت و پرش به سمت درخت برای خوردن برگ نشان می‌دهد. ظرافت حرکات بز برای پریدن به سمت درخت باعث حیرت باستان‌شناسان است.

نخستین انیمیشن جهان در ایران

نخستین انیمیشن جهان در ایران – پویانمایی طراحی شده روی سفال یافت شده در شهر سوخته که در حال حاضر در موزه ملی ایران قرار دارد

این بز زیبا، ۵۰۰۰ سال پیش در “شهر سوخته‏” سیستان به حرکت درآمد تا عنوان نخستین انیمیشن Animation دنیا را به خود اختصاص دهد.

نخستین انیمیشن جهان در ایران

سفال یافت شده در شهر سوخته. نخستین انیمیشین جهان

شهر سوخته نام بقایای دولت شهری باستانی در ایران است که در ۵۶ کیلومتری زابل و در حاشیه جاده زابل-زاهدان در شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده‌است. شهر مزبور در روی آبرفت‌های مصب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون و زمانی در ساحل آن رودخانه بنا شده بود. دورهٔ بنای این شهر بزرگ با دوره برنز تمدن جیرفت مقارن است و ایرانیان در حدود ۶۰۰۰ سال پیش در این شهر زندگی می‌کرده‌اند.

instagram پیج ما در اینستاگرام (گالری آثار کاربران)

ابرچسب ها :
Animation گرافیک رایانه ای اولین انیمیشن دنیا ایران هنرهای دیجیتالی کارتون طراحی سفال انیمیشن ایران تاریخچه انیمیشن در ایران ، هنر نزد ایرانیان است و بس

فهرست