به تازگی کاربرد موتورهای رندرینگ در زمینه معماری را بررسی نمودیم.این تحقیق از طریق رسانه های اجتماعی ،خبرنامه ایمیل،گروه های فیس بوک و تالارهای گفتگوی مرتبط با موتورهای رندرینگ جمع آوری شده است ، در مجموع حدود 2500 پاسخ به طور جمعی از طریق همه کانال ها دریافت شده است.
این تحقیق ممکن است 7 درصد خطا داشته باشد و اطلاعات جمع آوری شده با سطح اطمینان 93٪ هستند.

بر اساس این تحقیق،موتور رندر های وی ری،کرونا،لومیون،توینموشن و آنریل انجین، محبوب ترین موتور رندرینگ معماری می باشند. 55 درصد افراد مشتاق یادگیری ابزارهای جدیدی هستند که مهمترین آنها به ترتیب آنریل انجین،توینموشن،کرونا،لومیون و وی ری می باشند.

دیدگاه شما و انتخاب شما در مورد محبوب ترین موتور رندرینگ چیست؟

در حال حاضر از کدام موتور رندر استفاده می کنید؟

در حال حاضر مشتاق یادگیری موتور رندر دیگری هستید؟

در حال حاضر مشتاق یادگیری و تست چه موتور رندر جدیدی هستید؟

چقدر امکان دارد موتور رندرینگ جدید را جایگزین نمایید؟