در این پست به معرفی بازی شب های مافیا به سبک هنرمندان می پردازیم.

شب‌های مافیا Mafia Nights یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی سعید ابوطالب است که بر اساس بازی مافیا ساخته شده‌است. در هر فصل از این مجموعه، ۱۲ شرکت‌کننده از میان بازیگران سینما و تلویزیون و سایر افراد مشهور به بازی دعوت می‌شوند و آنها به اتفاق برگزارکننده برنامه محمدرضا علیمردانی، بازی را به صورت رئال (واقعی) و بدون دخالت گروه کارگردانی انجام می‌دهند.

نحوه برگزاری بازی شب های مافیا :

در بازی شب‌های مافیا بازیکن‌ها به دو دسته اکثریت شهروند و اقلیت مافیا تقسیم می‌شوند. هیچ بازیکنی به جز صاحب نقش و گرداننده از نقش‌های دیگران مطلع نیست، گرچه گروه مافیا در شب اول یکدیگر را می‌شناسند. هدف شهروندان در دست گرفتن شهر و پاکسازی آن از مافیاست و پیروزی مافیا در گروی برابری با تعداد شهروندان است. بازی در ۲ بخش شب‌ها و روزهای متوالی انجام می‌شود و اعضای هر گروه تلاش می‌کنند با اتهام زدن، نفرات گروه رقیب را از جریان بازی خارج کنند.

در پایان هر روز و با قانون تعداد یک‌دوم نفرات حاضر (+ یک) رأی، مرحلهٔ اول رأی‌گیری در روز انجام می‌شود؛ و پس از شنیدن دفاعیه متهمان مرحلهٔ دوم رأی‌گیری انجام می‌شود. در صورتی که یک نفر به صورت تک‌دفاع وارد دفاعیه شود، مرحله دوم رأی‌گیری در همان روز و بیداری صورت می‌گیرد و وضعیت خروج فرد مشخص خواهد شد. اما اگر بیش از یک بازیکن وارد رأی‌گیری شوند، دیگر بازیکنان به خواب نیمروزی رفته و رأی دوم خود را می‌دهند. در این حالت و پیش از بیدار شدن مجدد بازیکنان، گرداننده بازی شهردار را بیدار می‌کند و از وی کسب تکلیف می‌کند. هرکس فقط یک حق رأی دارد، و خود متهمان حق رأی ندارند. اگر تعداد رأی دو نفر در مرحله دوم رأی‌گیری با هم برابر شود، از قرعهٔ شانس یا قرعهٔ مرگ استفاده می‌شود تا تکلیف مشخص شود. بازیکن خارج‌شده در بخش روز می‌تواند از بین ۶ کارت با انتخاب تصادفی، وضعیتی را برای خودش یا بازی تعیین کند و همچنین بدون اشاره مستقیم به هر نقشی کلام آخر را بگوید.

در بخش شب به فرمان گرداننده گروه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت می‌نشینند که کدام شهروند را مورد هدف شلیک خود قرار دهند و کدام فرد را نجات دهند. پس از آن گرداننده بازی شهروندان دارای عنوان از جمله دکتر، کارآگاه، روان‌پزشک، جان‌سخت و حرفه‌ای را هم به نوبت برای اجرای نقش‌های شب خود بیدار می‌کند. بازیکن کشته‌شده در شب، حق انتخاب کارت و کلام آخر ندارد و باید در سکوت کامل از بازی خارج شود.

معرفی نقش‌ها در بازی شب های مافیا :

گروه مافیا :

شب های مافیا سناریو هنرمندان

پدرخوانده یا رئیس مافیا: در شب با نظر مستقیم او یکی از شهروندان مورد هدف قرار می‌گیرد. استعلام وی برای کارآگاه همیشه منفی است.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

دکتر لکتر: در هر شب یکی از اعضای مافیا را از شلیک شب حرفه‌ای نجات می‌دهد. او فقط یکبار می‌تواند خود را نجات دهد.

جوکر: سه بار فرصت دارد که در طول شب‌ها یکی از اعضای مافیا (شامل دکتر لکتر، مافیای ساده و خودش) و یا شهروندان را انتخاب کند تا در آن شب استعلام آن فرد برای کارآگاه برعکس شود. او تنها یکبار می‌تواند خود را انتخاب کند. این نقش در شب های مافیا به سبک هنرمندان مستقل نیست.

مافیای ساده: جزء اعضای گروه مافیا است که توانمندی منحصر به فردی ندارد.

گروه شهروند :

شب های مافیا سناریو هنرمندان

کارآگاه: هرشب استعلام یکی از افراد بازی را از گرداننده می‌گیرد. استعلام دکتر لکتر، جوکر و مافیای ساده مثبت و استعلام شهروندان و رئیس مافیا منفی است. همچنین استعلام کارآگاه برای شخصی که جوکر پیش از آن انتخاب کرده‌است، معکوس خواهد بود.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

دکتر: یکی از اعضای بازی را از شلیک شب نجات می‌دهد و در صورت انتخاب درست، آن شخص در بازی می‌ماند. او فقط یک بار می‌تواند جان خودش را نجات دهد.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

حرفه‌ای: در شب می‌تواند یکی از اعضای بازی را که به گمان وی مافیا است، مورد هدف قرار دهد. در صورت مورد هدف قرار دادن شهروند، خود او از بازی خارج می‌شود.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

جان‌سخت: در شب با تیر اول مافیا بیرون نرفته و در روز تنها با رأی شهروندان از بازی خارج می‌شود. وی دو بار در شب می‌تواند استعلام نفرات خارج‌شده از بازی را بگیرد.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

روان‌پزشک: در طول بازی می‌تواند دو بار برای یکی از افراد حاضر در بازی سکوت یا طول درمان تجویز کند. فرد انتخاب‌شده در طول روز بعد قادر به صحبت در بازی یا دفاعیه نمی‌باشد، و چنانچه بعد از دفاعیه رای خروج بگیرد بعضی از کارتهای وصیت مانند «ذهن زیبا» و «سرگیجه» برای او کارایی ندارد.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

شهردار: در صورتی که در دفاعیه نباشد، یک بار در طول بازی قادر به ملغی کردن رای‌گیری روز (بیرون نرفتن هیچ‌یک از افراد) یا رای خروج مستقیم به یک نفر است. در صورتی رأی خروج مستقیم شهردار با بیشترین تعداد رأی آن روز مغایرت داشته باشد، فردی که رای خروج شهردار را گرفته از بازی خارج می‌شود.

شهروند ساده: جزء اعضای گروه شهر به‌شمار می‌رود که توانمندی منحصر به فردی ندارد.

کارت‌های شب های مافیا :

شب های مافیا سناریو هنرمندان

مسیر سبز: بازیکن خارج‌شده می‌تواند با دادن این کارت به یک بازیکن دیگر، وی را در روز بعد مصون از رأی‌گیری و حضور در دفاعیه کند.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

فرش قرمز: بازیکن خارج‌شده با دادن این کارت به بازیکن دیگر، او را در روز بعد حتی اگر هیچ رایی نیاورد مستقیماً به دفاعیه می‌فرستد.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

ذهن زیبا: بازیکن در حال ترک بازی نقش یک بازیکن دیگر را حدس می‌زند و در صورت حدس درست، می‌تواند به بازی برگردد.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

بی‌خوابی: در صورت انتخاب این کارت توسط بازیکن در حال ترک بازی، در پایان همان روز بخش شب وجود ندارد و بازی مستقیماً به روز بعد می‌رود.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

سرگیجه یا دروغ سیزده: بازیکن در حال ترک بازی باید یک دروغ مرتبط به بازی بگوید (یک حقیقت مربوط به بازی را به صورت وارونه بیان کند)، و گرداننده بازی دروغ بودن (وارونه بودن) آن را تأیید کند.

شب های مافیا سناریو هنرمندان

شلیک نهایی: بازیکن در حال ترک بازی، به‌جای مافیا شلیک شب پیش‌رو را به انتخاب خودش انجام خواهد داد و مافیا در آن شب حق شلیک نخواهد داشت و فقط می‌توانند برای مشورت از خواب بیدار شوند.

فهرست