ترفندهای ریگ بندی صورت در تریدی استودیو مکس  3Ds MAX

آموزش Deformable Control Spline fo Rigs :

یادگیری ترفندهای ریگ بندی صورت در تریدی استودیو مکس  3Ds MAX