در مطالب قبل وب سایت سی جی آریا با یازده وب سایت ساخت آثار هنری با استفاده از هوش مصنوعی آشنا شدید. در این آموزش با ترفندهای رندرینگ با استفاده از هوش مصنوعی میدجرنی و چت جی پی تی آشنا خواهید شد.

فیلم آموزشی ترفندهای رندرینگ با استفاده از هوش مصنوعی :