بخش جدیدی در تالار گفت و گو   با عنوان انجمن هوش مصنوعی اضافه کردیم  تا  بتوانیم آموزش ها و مسائل مرتبط با هوش مصنوعی (هوش ماشینی ) را در این انجمن مطرح نماییم وتمرکز بیشتری بر روی  هوش مصنوعی داشته باشیم.

به اختصار به معرفی برخی از زیر انجمن های هوش مصنوعی در تالار گفت و گوی سی جی آریا می پردازیم :

انجمن هوش مصنوعی :

   1.  آشنایی با هوش مصنوعی :

 •  آشنایی با هوش مصنوعی و گفت و گو در مورد هوش مصنوعی + مقاله و اسلایدهای هوش مصنوعی ، معرفی کتاب و سایت های هوش ماشینی ، حل مساتل هوش مصنوعی و …

   2.   محاسبات نرم : 

 •  محاسبات نرم (Soft Computing)
 • الگوریتم ژنتیک(Genetic Algorithm)
 • شبکه های عصبی (Neural Networks)
 • سیستم های فازی (Fuzzy Systems)
 • الگوريتم جستجوی ممنوع (Tabu Search)
 • منطق محاسباتي(Computational Logic)
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید يا باز پخت (Simulated Annealing)
 • هوش جمعی یا هوش ازدحامی (Swarm Intelligence)
 • سیستم های ایمنی مصنوعی(artificial immune systems)
 • بهينه سازی چند هدفه (Muti-objective Optimization)
 • محاسبات تکاملی (Evolutionary Computation) :
  •   الگوريتم های فرهنگی (Cultural algorithms)
  •  الگوریتم تخمین توزیع Estimation of distribution algorithm (EDA
  •  الگوريتم ممتيك (Memetic Algorithm)
  • الگوریتم و پردازش تکاملی

  3.  پردازش تصویر :

 • بينايي ماشين(Machine vision)
 • پردازش تصوير رقمي(Digital Image Processing)
 • تشخيص هويت بيومتريک (Biometric)
 • تشخيص پلاک خودرو(Car Plate Recognition)
 • تشخیص چهره یا شناسایی صورت (Face Recognition)
 • تشخیص نوری نویسه‌ها (Optical Character Recognition/Reader)
 • شناسایی دست خط (Handwriting Recognition)
 • نهان نگاری تصوير (Image Watermarking)
 • رمزنگاری تصویر (Image Encryption)

   4.  داده کاوی :

 • وب معنايي (Semantic web)
 • کاوش وب(Web Mining)
 • دنباله کاوي (Sequence Mining)
 • فروکاهي داده ها يا(Data Reduction)
 • پردازش و کاوش متن( Text Mining and processing )
 • کاوش مفهوم(Concept Mining)
 • هستان شناسی و آنتولوژی(ontology)
 • داده کاوي زماني- فضايي(مکاني)

  5.  روبوکاپ :

 • ربات های مجازی(Virtual Robots)
 •  شبیه ساز فوتبال دوبعدی
 • شبیه ساز فوتبال سه بعدی
 • شبیه ساز امداد
 • آموزش ها ومطالب گوناگون در مورد طراحی و راه اندازی ربات ها

  6.  پردازش گفتار،صوت، و زبان طبيعی :

 • شناسایی گفتار ( Speech Recognition)
 • بهسازي گفتار(Speech Enhancement)
 • تشخيص گوينده(Speaker Identification)
 • پردازش سيگنال ديجيتال
 • پردازش زبان طبيعی (Natural Language Processing)
 • دادگان‌هاي متنی، گفتاری و زباني (Text, Language and Speech Corpora) :
  • تبديل گفتار به متن(speech to text Conversion)
  • تبديل متن به گفتار(Text to Speech Conversion)

 7.  یادگیری ماشینی :

 • یادگیری با نظارت (Supervised learning)
 • یادگیری بدون نظارت(Unsupervised learning)
 • یادگیری نیمه نظارتی (Semi-supervised learning)
 • یادگیری چند منظوره (Multi-task learning)
 • يادگيري تقويتي (Reinforcement Learning)
 • خوشه بندی(Clustering)
 • دسته بندي (Classification)
 • درختان تصميم گيري طبقه بندي و رگرسيوني
 • اتوماتاي يادگيري(Learning Automata)
ربات
برای ورود به انجمن هوش مصنوعی کلیک کنید

برای دسترسی به الگوریتم های هوش مصنوعی می توانید به زیر انجمن الگوریتم  در انجمن برنامه نویسی سی جی آریا مراجعه نمایید 

برخی از معروف ترین الگوریتم های هوش مصنوعی :

 • الگوریتم قورباغه جهنده (Shuffled Frog-Leaping )
 • الگوریتم ازدحام گربه ها ( Cat Swarm Optimization )
 • الگوریتم کلونی مورچگان (Ant Colony Algorithm)
 • الگوريتم ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization)
 • الگوريتم کلونی زنبور عسل (Bee Colony Algorithm)
 • الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm)
 • الگوریتم کرم شب تاب (FireFly Algorithm)
 • الگوریتم مگس میوه (Fruit fly Optimization )
 • الگوریتم خفاش (Bat Optimization Algorithm )
 • الگوريتم ازدحام ماهي هاي مصنوعي (Artifitial Fish Swarm Optimization )
 • الگوریتم گله شیرها (Lion Pride Optimization )
 • الگوریتم گروه میگوها (Krill Herd Optimization )
 • الگوریتم جستجوی شکار (Hunting Search Optimization )
 • الگوريتم بهينه سازي فاخته (Cuckoo Optimization Algorithm)