بخش جدیدی در تالار گفت و گو   با عنوان انجمن هوش مصنوعی اضافه کردیم  تا  بتوانیم آموزش ها و مسائل مرتبط با هوش مصنوعی (هوش ماشینی ) را در این انجمن مطرح نماییم وتمرکز بیشتری بر روی  هوش مصنوعی داشته باشیم.

به اختصار به معرفی برخی از زیر انجمن های هوش مصنوعی در تالار گفت و گوی سی جی آریا می پردازیم :

انجمن هوش مصنوعی :

   ۱٫  آشنایی با هوش مصنوعی :

 •  آشنایی با هوش مصنوعی و گفت و گو در مورد هوش مصنوعی + مقاله و اسلایدهای هوش مصنوعی ، معرفی کتاب و سایت های هوش ماشینی ، حل مساتل هوش مصنوعی و …

   ۲٫   محاسبات نرم : 

 •  محاسبات نرم (Soft Computing)
 • الگوریتم ژنتیک(Genetic Algorithm)
 • شبکه های عصبی (Neural Networks)
 • سیستم های فازی (Fuzzy Systems)
 • الگوریتم جستجوی ممنوع (Tabu Search)
 • منطق محاسباتی(Computational Logic)
 • الگوریتم شبیه سازی تبرید یا باز پخت (Simulated Annealing)
 • هوش جمعی یا هوش ازدحامی (Swarm Intelligence)
 • سیستم های ایمنی مصنوعی(artificial immune systems)
 • بهینه سازی چند هدفه (Muti-objective Optimization)
 • محاسبات تکاملی (Evolutionary Computation) :
  •   الگوریتم های فرهنگی (Cultural algorithms)
  •  الگوریتم تخمین توزیع Estimation of distribution algorithm (EDA
  •  الگوریتم ممتیک (Memetic Algorithm)
  • الگوریتم و پردازش تکاملی

  ۳٫  پردازش تصویر :

 • بینایی ماشین(Machine vision)
 • پردازش تصویر رقمی(Digital Image Processing)
 • تشخیص هویت بیومتریک (Biometric)
 • تشخیص پلاک خودرو(Car Plate Recognition)
 • تشخیص چهره یا شناسایی صورت (Face Recognition)
 • تشخیص نوری نویسه‌ها (Optical Character Recognition/Reader)
 • شناسایی دست خط (Handwriting Recognition)
 • نهان نگاری تصویر (Image Watermarking)
 • رمزنگاری تصویر (Image Encryption)

   ۴٫  داده کاوی :

 • وب معنایی (Semantic web)
 • کاوش وب(Web Mining)
 • دنباله کاوی (Sequence Mining)
 • فروکاهی داده ها یا(Data Reduction)
 • پردازش و کاوش متن( Text Mining and processing )
 • کاوش مفهوم(Concept Mining)
 • هستان شناسی و آنتولوژی(ontology)
 • داده کاوی زمانی- فضایی(مکانی)

  ۵٫  روبوکاپ :

 • ربات های مجازی(Virtual Robots)
 •  شبیه ساز فوتبال دوبعدی
 • شبیه ساز فوتبال سه بعدی
 • شبیه ساز امداد
 • آموزش ها ومطالب گوناگون در مورد طراحی و راه اندازی ربات ها

  ۶٫  پردازش گفتار،صوت، و زبان طبیعی :

 • شناسایی گفتار ( Speech Recognition)
 • بهسازی گفتار(Speech Enhancement)
 • تشخیص گوینده(Speaker Identification)
 • پردازش سیگنال دیجیتال
 • پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing)
 • دادگان‌های متنی، گفتاری و زبانی (Text, Language and Speech Corpora) :
  • تبدیل گفتار به متن(speech to text Conversion)
  • تبدیل متن به گفتار(Text to Speech Conversion)

 ۷٫  یادگیری ماشینی :

 • یادگیری با نظارت (Supervised learning)
 • یادگیری بدون نظارت(Unsupervised learning)
 • یادگیری نیمه نظارتی (Semi-supervised learning)
 • یادگیری چند منظوره (Multi-task learning)
 • یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)
 • خوشه بندی(Clustering)
 • دسته بندی (Classification)
 • درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی
 • اتوماتای یادگیری(Learning Automata)
ربات
برای ورود به انجمن هوش مصنوعی کلیک کنید

برای دسترسی به الگوریتم های هوش مصنوعی می توانید به زیر انجمن الگوریتم  در انجمن برنامه نویسی سی جی آریا مراجعه نمایید 

برخی از معروف ترین الگوریتم های هوش مصنوعی :

 • الگوریتم قورباغه جهنده (Shuffled Frog-Leaping )
 • الگوریتم ازدحام گربه ها ( Cat Swarm Optimization )
 • الگوریتم کلونی مورچگان (Ant Colony Algorithm)
 • الگوریتم ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization)
 • الگوریتم کلونی زنبور عسل (Bee Colony Algorithm)
 • الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm)
 • الگوریتم کرم شب تاب (FireFly Algorithm)
 • الگوریتم مگس میوه (Fruit fly Optimization )
 • الگوریتم خفاش (Bat Optimization Algorithm )
 • الگوریتم ازدحام ماهی های مصنوعی (Artifitial Fish Swarm Optimization )
 • الگوریتم گله شیرها (Lion Pride Optimization )
 • الگوریتم گروه میگوها (Krill Herd Optimization )
 • الگوریتم جستجوی شکار (Hunting Search Optimization )
 • الگوریتم بهینه سازی فاخته (Cuckoo Optimization Algorithm)