دمو ریل بسیار دیدنی جولیان سانتیاگو  Julian Santiago Demo Reel 2017 lighting, compositing, lookdev, modeling

دمو ریل دیدنی Julian Santiago Demo Reel 2017

دانلود دموریل از کانال تلگرام سی جی آریا :

نرم افزارهای استفاده شده توسط جولیان سانتیاگو :

مایا،بلندر،مادباکس،سابستنس دیزاینر و پینتر،موتور رندرهای منتال ری ،وی ری ،رندر من،ردشیفت و سایکل ،نرم افزار فیوژن،افتر افکت و داوینچی ریزالو

فهرست