در این پست جدیدترین نسخه های مجموعه نرم افزارهای سابستنس را می توانید دانلود کنید.

قبل از دانلود فایلها نرم افزار میکروتورنت را  از اینجا دانلود کنید و فایلهای دانلود شده را با این نرم افزار اجرا کنید.

دانلود Adobe Substance 3D Painter v8.2

آموزش فارسی نرم افزار سابستنس پینتر

دانلود Adobe Substance 3D Designer v12.3  

دانلود Adobe Substance 3D Sampler v3.4.1

دانلود Adobe Substance 3D Stager v1.3