در این پست جدیدترین نسخه های مجموعه نرم افزارهای سابستنس را می توانید دانلود کنید.

دانلود Adobe Substance 3D Painter v8.1.0

دانلود Adobe Substance 3D Designer v12.1.1  

دانلود Adobe Substance 3D Sampler v3.3.1

دانلود Adobe Substance 3D Stager v1.2.1

پس از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج کنید و با نرم افزار میکروتورنت اجرا نمایید.

 دانلود میکروتورنت

آموزش فارسی نرم افزار Substance Painter