دروه کوتاه آموزش حجاری واقع گرایانه پوست در زیبراش ، این آموزش به معرفی تکنیکها و ترفندهای مدلسازی پوست صورت کاراکتر و شبیه سازی پوست انسان در نرم افزار زیبراش می پردازد.

آموزش حجاری واقع گرایانه پوست در زیبراشHow To Sculpt Realistic Skin In ZBrush with Adam Skutt

آموزش حجاری واقع گرایانه پوست در زیبراش + براش های پوست برای زیبراش :

logo1

رمز فایل فشرده : cgaria

آموزش نرم افزار زیبراس اسکالپت در زیبراش آموزشهای حرفه ای Sculpt Realistic Skin In ZBrush آموزشهای پایه مجسمه سازی در زدبراش ZBrush