جدول قیمت ها

تبلیغات بنری در فروم و وب سایت سی جی آریا :

سایز بنر مکان قیمت یک ماه(هزارتومان)  دو ماه سه ماه
۶۰*۴۸۶ فروم  ۵۸  ۱۰۰ ۱۳۰
۲۴۰*۱۲۰ سایت ۵۸ ۱۰۰ ۱۳۰
۳۰۰*۲۵۰ سایت  ۶۰ ۱۲۰ ۱۶۰
۳۰۰*۲۵۰ سایت و فروم ۱۲۰  ۲۲۰  ۳۲۰
۶۰۰*۱۶۰ سایت ۱۷۰ ۳۲۰ ۴۴۰

تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام :

تعداد آگهی مکان قیمت یک ماه(هزارتومان)  دو ماه سه ماه
۱ instagram  ۵۸  ۱۰۰  ۱۳۰
۱+استوری instagram  ۱۰۰  ۱۹۰  ۲۸۰

ارسال مطالب تبلیغاتی و بک لینک در فروم و سایت :

تعداد آگهی مکان قیمت یک ماه(هزارتومان)  دو ماه سه ماه
۱ فروم ۱۰۰  ۱۹۰  ۲۸۰
۱ وب سایت  ۲۰۰  ۲۹۰  ۳۸۰

تبلیغات در سی جی آریا

تبلیغات در سی جی آریا

فهرست