در بررسی هایی که به تازگی صورت گرفته مشخص شده است که مردم اروپا بیشترین استفاده کنندگان خدمات پردازش ابری Cloud Computing در دنیا هستند و روز به روز بر تعداد این استفاده کنندگان افزوده میشود.

اروپایی ها بیشترین مشتریان خدمات پردازش ابری / رایانش ابری Cloud Computing

به گفته کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش چشمگیر استفاده کنندگان اروپایی از اینترنت به دلیل وجود و گسترش این خدمات است و بسیاری از آنها از خدمات تخصصی تر در این زمینه بهره می گیرند.

طبق بررسی هایی که به تازگی انجام شده ۶۵ درصد از ساکنان اروپایی بین سنین ۱۶ تا ۷۴ در سال ۲۰۱۴ یا به عبارتی دو سوم جمعیت اروپا به صورت روزانه از اینترنت استفاده کرده اند و از این میزان ۳۱ درصد از افراد در اینترنت از خدمات رایانش ابری استفاده نموده اند و برای ذخیره سازی اطلاعات خود از قبیل ذخیره سازی عکس‌ها، فایل ها، موسیقی،ویدیو های شخصی و پردازش و رندرینگ ابری بهره گرفته اند.

خدمات پردازش ابری یا رایانش ابری Cloud Computing امکانی است در فضای اینترنت که فرد را قادر می سازد تا بتواند از طریق اینترنت اطلاعات خود را مورد پردازش قرار داده و یا اطلاعات خود را در اینترنت ذخیره سازی کند. رایانش ابری  Cloud Computing یکی از مهمترین تکنولوژی های نوین در فناوری اطلاعات و ارتباطات است که می تواند در تمامی بخشهای گرافیک رایانه ای،رندریگ ابری ، محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات سنگین راه حل خوب و بسیار کم هزینه ای باشد.

گفتنی است بسیاری از کاربران اینترنت در اروپا را جوانان اروپایی تشکیل می دهند و روزانه به طور میانگین ۳۵ درصد از افراد سنین شانزده ۱۶ تا هفتاد و چهار ۷۴ سال در اروپا از خدمات و امکاناتی که سرویس دهندگان خدمات رایانش ابری فراهم آورده اند بهره می برند.

برای آشنایی بیشتر با فناوری رایانش ابری / پردازش ابری Cloud Computing به این پیوند مراجعه نمایید.