امید کردستانی تاجر ایرانی–آمریکایی، مشاور ارشد در شرکت اینترنتی گوگل Google، و مدیر غیراجرایی در شرکت مخابراتی وودافون Vodafone است. امید کردستانی در شهر تهران به دنیا آمد و در همین شهر به مدرسه رفت. کردستانی که در تهران به یک مدرسه کاتولیک ایتالیاییمی‌رفت.در سن چهارده سالگی، پس از مرگ پدرش به کالیفرنیا رفته‌است. او مدرک […]

امید کردستانی

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر