آموزش کامپوزیت VRay Z depth در نرم افزار فتوشاپ و نیوک  – در این آموزش کم حجم و مختصر و مفید به کامپوزیت VRay Z-depth در نرم افزارهای فتوشاپ و نیوک و ایجاد افکت DOF) Depth Of Field) در هر دو نرم افزار می پردازیم.

آموزش کامپوزیت VRay Z-depth
آموزش کامپوزیت VRay Z-depth
ابزارها و نرم افزارهای مورد نیاز :

نرم افزار نیوک یا فتوشاپ

آشنایی مقدماتی با یکی از نرم افزارهای فتوشاپ یا نیوک

خروجی VRay Z depth – این خروجی رو باید در نرم افزار تریدی اس مکس یا مایا و .. بگیرید.

ps nuke کامپوزیت,ترکیب,نیوک فتوشاپ,dof nuke آموزش Z depth composite – آموزش تریدی اس مکس – آموزش مایا – آموزش وی ری پس – آموزش المنت های وی ری – آموزش کار با پس وی ری کامپوزیت پس های وی ری در فتوشاپ کامپوزیت پس های وی ری در نوک کامپزیت المنتهای وی ری المنت های وی ری رو چطوری کامپوزیت کنم؟ چطور میتونم در نیوک عمق میدان ایجاد کنم؟ راههای ایجاد افکت عمق میدان در فتوشاپ؟ آموزش ساخت افکت عمق میدان ،آموزش ساخت افکت DOF کامپوزیت حرفه ای پس های وی ری آموزش ویدئوی آموزش ویدیویی نیوک آموزش تصویری نیوک آموزش تصویری فتوشاپ