آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی قدرتمند و انعطاف پذیر پایتون Python

آموزش پایتون – پایتون (به انگلیسی: Python) یک زبان برنامه‌نویسی همه منظوره، سطح بالا، شیءگرا و مفسر است که توسط خودو فان روسوم (به هلندی: Guido van Rossum) در سال ۱۹۹۱ در کشور هلند طراحی شد.

فلسفهٔ ایجاد آن تاکید بر دو هدف اصلی خوانایی بالای برنامه‌های نوشته شده و کوتاهی و بازدهی نسبی بالای آن است.کلمات کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شده‌اند و در مقابل کتابخانه‌هایی که در اختیار کاربر است بسیار وسیع هستند.
بر خلاف برخی زبان‌های برنامه‌نویسی رایج دیگر که بلاک‌های کد در آکولاد تعریف می‌شوند (به‌ویژه زبان‌هایی که از گرامر زبان سی پیروی می‌کنند) در زبان پایتون از نویسه فاصله و جلوبردن متن برنامه برای مشخص کردن بلاک‌های کد استفاده می‌شود. به این معنی که تعدادی یکسان از نویسه فاصله در ابتدای سطرهای هر بلاک قرار می‌گیرند، و این تعداد در بلاک‌های کد درونی‌تر افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بلاک‌های کد به صورت خودکار ظاهری مرتب دارند.
پایتون مدل‌های مختلف برنامه نویسی (از جمله شیء گرا و برنامه نویسی دستوری و تابع محور) را پشتیبانی می‌کند و برای مشخص کردن نوع متغییرها از یک سامانهٔ پویا استفاده می‌کند.
این زبان از زبان‌های برنامه نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شی‌گرا است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند.
Free Interactive Python Tutorial
 
پایتون پروژه‌ای آزاد و متن‌باز توسعه‌یافته‌است و توسط بنیاد نرم‌افزار پایتون مدیریت می‌گردد.
 
پایتون یک زبان برنامه نویسی چند پارادایمی است، شیء گرایی و برنامه نویسی ساخت یافته کاملاً تحت پوشش هستند و تعدادی از خصوصیات زبان‌های برنامه نویسی هستند که برنامه نویسی تابعی و ظاهر سازی را پشتیبانی می‌کنند. پایتون از تایپ پویا و یک ترکیبی از شمارش مرجع و یک حلقه کشف و بازیافت قسمت‌های هدر رفته حافظه برای مدیریت حافظه، استفاده می‌کند. یک ویژگی مهم پایتون تحلیل نام پویا است، که روش‌ها و نام متغیرها را در طول اجرای برنامه به هم ملحق می‌کند.
هدف دیگر طراحی زبان آسان کردن توسعه پذیری است. ماژول‌هایی که تازه ساخته شده‌اند، به‌ سادگی در سی C و سی پلاس پلاس C++ نوشته می‌شوند. پایتون همچنین می‌تواند به عنوان زبان توسعه برای ماژول‌ها و کاربردهای موجود که به برنامه واسط قابل برنامه ریزی نیاز دارد، استفاده شود. این طرح که یک زبان هسته کوچک با یک کتابخانه استاندارد بزرگ و یک مفسر آسان توسعه پذیر همراه باشد، توسط Van Rossum بیان شد.
طرح پایتون به پشتیبانی محدود برای برنامه نویسی تابعی به شیوه لیسپ، ارائه شد. اگر چه، تشابه‌های عمده‌ای بین پایتون و زبان خانواده لیسپ وجود دارد. این کتابخانه دو ماژول دارد (تکرار و تابعی) که ابزارهای تابعی را با اقتباس از هسکل و ام‌ال استاندارد پیاده‌سازی می‌کند.
آموزش پایتون – وقتی انتخاب‌هایی در روش‌شناسی کدها ارائه شد، پایتون نحوهای فراوان را کنار گذاشت. همچنان‌ که با پرل، توسعه دهندگان پایتون فوراً یک فرهنگ یا ایدئولوژی را بر مبنای آنچه از یک زبان می‌خواهند، ترقی دادند، ساختار زبان‌ها زیبا، آشکار و ساده شد. Alex Martelli این مطلب را در کتاب خود قرار داد: “برای توضیح برخی مسائل، در فرهنگ پایتون تعریفی مطرح نشده‌است. «پایتون روش پرل را (بیش از یک روش در انجام آن وجود دارد) در طراحی زبان در حمایت از» باید یک راه – و ترجیحاً فقط یک راه – آشکار برای انجام آن وجود دارد.” رد کرد.
 Free Interactive Python Tutorial

دانلود آموزشهای زبان برنامه نویسی پایتون :

آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱  Python – Installing Python
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲  Python – Numbers and Math
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳  Python – Variables
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۴  Python – Modules and Functions
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۵  Python – How to Save Your Programs
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۶  Python – Strings
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۷  Python – More on Strings
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۸  Python – Raw Input
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۹  Python – Sequences and Lists
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۰  Python – Slicing
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۱  Python – Editing Sequences
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۲  Python – More List Functions
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۳  Python – Slicing Lists
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۴  Python – Intro to Methods
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۵  Python – More Methods
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۶  Python – Sort and Tuples
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۷  Python – Strings n Stuff
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۸  Python – Cool String Methods
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۱۹  Python – Dictionary
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۰  Python – If Statement
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۱  Python – else and elif
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۲  Python – Nesting Statements
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۳  Python – Comparison Operators
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۴  Python – And and Or
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۵  Python – For and While Loops
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۶  Python – Infinite Loops and Break
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۷  Python – Building Functions
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۸  Python – Default Parameters
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۲۹  Python – Multiple Parameters
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۰  Python – Parameter Types
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۱  Python – Tuples as Parameters
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۲  Python – Object Oriented Program
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۳  Python – Classes and Self
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۴  Python – Subclasses Superclasses
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۵  Python – Overwrite Variable on Sub
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۶  Python – Multiple Parent Classes
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۷  Python – Constructors
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۸  Python – Import Modules
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۳۹  Python – reload Modules
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۴۰  Python – Getting Module Info
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۴۱  Python – Working with Files
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۴۲  Python – Reading and Writing
آموزش مقدماتی پایتون – شماره ۴۳  Python – Writing Lines