آموزش پارتیکل در هودینی Introduction to Particles in Houdini – در این آموزش مفاهیم اساسی پارتیکل(سیستم ذره ای / سیستم ذرات) در هودینی و داینامیک در نرم افزار هودینی آموزش داده می شود.

آموزش پارتیکل در هودینی
آموزش پارتیکل در هودینی

telegram دانلود از کانال تلگرامی سی جی اریا

آموزش فارسی هودینی