سرانجام Revit 2018 با قابلیتهای کاربردی و انحصاری مانند دیگر محصولات اتودسک منتشر شد ،در ادامه این مطلب آموزش ها و تکنیک های کار با امکانات جدید رویت2018 را دانلود نمایید.

آموزش ویژگی های جدید Revit 2018