آموزش هودینی انجین توسط Robert Magee در همایش GDC 2018 و ارتباط هودینی انجین با نرم افزار تریدی مکس و مایا و نرم افزار های بازی سازی آنریل و یونیتی

دانلود آموزش Houdini Engine for Autodesk Maya and 3DS Max , Unreal and Unity _ Robert Magee _ GDC 2018 :

شبیه سازی آتش و انفجار در هودینی آموزش انهدام  و تخریب اجسام در هودینی Houdini
فهرست