به تازگی ورژن جدید نرم افزار اتوکد ۲۰۱۹ منتشر شده است ، در این دوره آموزشی با مفاهیم اساسی ۲۰۱۹ Autocad آشنا خواهید شد.

 

آموزش های اساسی اتوکد 2019

دانلود آموزش های اساسی اتوکد ۲۰۱۹ :

آموزش های اساسی اتوکد ۲۰۱۹  آموزش ۲۰۱۹ Auto cad

آموزشهای اساسی تریدی اس مکس ۲۰۱۹