در این دوره آموزشی کوتاه با ساخت موشن گرافیک با استفاده از ابزارهای فوق العاده نرم افزار مایا آشنا خواهید شد.

آموزش موشن گرافیک در مایا

دانلود آموزش موشن گرافیک در مایا (لینک تورنت) :

 Pluralsight – Maya MASH: Motion Graphics