آشنایی با UI و UX در طراحی وب سایت

آشنایی با UI و UX در طراحی وب سایت

در طراحی  وبسایت دو واژه  UX و UI بسیار کاربرد دارد و عنوان شغلی برخی از طراحان وبسایت UI Designer و برخی دیگر UX Designer می باشد. در ادامه این مطلب به تفاوت این دو و آشنایی با این مفاهیم اساسی در طراجی وب سایت می پردازیم.

ادامه مطلب …