مدلسازی سه بعدی اجسام پشت دیوار

مدلسازی سه بعدی اجسام پشت دیوار ! دانشمندان آمریکایی به رهبری یاسمین مستوفی، پروفسور ایرانی موفق شدند، با استفاده از پهپادهای مجهز به Wi-Fi، از اجسام پنهان شده در پشت دیوار تصاویر سه‌ بعدی تهیه کنند.

ادامه مطلب …