امید کردستانی تاجر ایرانیآمریکایی، مشاور ارشد در شرکت اینترنتی گوگل Google، و مدیر غیراجرایی در شرکت مخابراتی وودافون Vodafone است. ادامه مطلب …

امید کردستانی