شوریل دیدنی Autodesk VFX Showreel 2017 توسط کمپانی اتودسک منتشر شد. در این شوریل کوتاه با قدرت نرم افزارهای اتودسک بیشتر آشنا خواهید شد!

ادامه مطلب ...

Henry Strong CG Showreel – نمونه آثار دیدنی Henry Strong با نرم افزارهای تریدی اس مکس 3Ds Max ،وی ری V-ray و وی یو ای VUE

ادامه مطلب ...