بریک دان دیدنی با عنوان Nööburgring animation – این اثر با نرم افزار تریدی اس مکس 3DS max و موتور رندر ردشیفت Redshift ساخته شده است.

ادامه مطلب ...