حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید یک فایل بیت مپ را به وکتور تبدیل کنید اما با نرم افزارهای کورل و محصولات ادوبی به نتیجه قابل قبولی نرسیدید اگر چه تبدیل بیت مپ با کورل یا ایلاستراتور خروجی بسیار قابل قبولی دارد اما تبدیل خودکار بیت مپ به وکتور مهمترین هدف طراحی نرم […]

ادامه مطلب ...