آموزش  مدل سازی سطوح سخت با NURBS در 3Ds Maxدر این  آموزش چگونگی استفاده از تکنیک های NURBS  به منظور ساخت مدل های سه بعدی سطوح سخت آموزش داده می شود. این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Digital Tutors است که  به مدت زمان 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

ادامه مطلب ...