FinalToon 4 موتور رندر کارتونی یا به عبارتی سیستم رندرینگ غیر واقعی  ( Non-photorealistic rendering (NPR) توسط  شرکت Cebas  برای نرم افزار تریدی اس مکس منتشر شد.

ادامه مطلب ...