فهرست کامل جوایز اسکار 2016 :

بهترین جلوه‌های ویژه بصری: اکس ماکینا

بهترین انیمیشن کوتاه: داستان خرس

بهترین انیمیشن بلند: درون و بیرون

ادامه مطلب …

فهرست کامل جوایز اسکار 2016