دانلود آپدیت ها و سرویس پک های نرم افزار انیمیشن سازی مایا 2018

ادامه مطلب ...

دانلود آپدیت یک،دو و سه نرم افزار مایا 2017

ادامه مطلب ...

در این بروزرسانی برخی از باگهای  نرم افزار تریدی اس مکس 2017 (11 باگ در سرویس پک یک ، 114 باگ در سرویس پک دو و 24 باگ در سرویس پک 3) حل شده است. همچنین ویژگی های جدیدی در آپدیت شماره یک تریدی اس مکس اضافه شده است.

ادامه مطلب ...