مشاوره و پشتیبانی : 09120467672

کتاب آموزش مایا جلد یک

تومان105,000
کتاب آموزش مایا جلد یک
5فروش
تومان105,000

به دنیای Autodesk Maya خوش آمدید. مایا یک نرم افزار قدرتمند و جامع برای مدلسازی سه بعدی، انیمیشن، جلوه های ویژه و رندرینگ است که توسط شرکت Autodesk ارایه شده است. این نرم افزار سه بعدی که به صورت یکپارچه Nod-based بوده، در صنعت فیلم سازی، بازی سازی و پروژه های طراحی کاربرد بسیار دارد.

طیف گسترده ی جلوه های ویژه ی سه بعدی، گرافیک کامپیوتری و ابزارهای متحرک سازی کاراکتر، این نرم افزار را به انتخابی ایده آل برای هنرمندان سه بعدی تبدیل کرده و نیز رابط کاربری بصری و ابزارهای گردش کار مایا استفاده از آن را برای متخصصان طراحی تجسمی بسیار آسان نموده است.
کتاب آموزش مایا  یک راهنمای جامع می باشد که تمام ویژگی های مایا را به روشی ساده، واضح و تشریحی پوشش داده و هدف آن بهره برداری از قدرت نرم افزار Autodesk Maya برای هنرمندان جلوه های ویژه سه بعدی و طراحان است. این کتاب آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا تصورات خود را به راحتی به واقعیت تبدیل کنید.

همچنین خلاقیت شما را آزاد نموده و به این ترتیب به شما در ساخت مدل های سه بعدی واقع نما، متحرک سازی و جلوه‌های ویژه کمک میکند. آموزش‌های این کتاب در راستای نیازهای کاربران مبتدی و پیشرفته مایا تهیه شده و برای یادگیری سریع و راحت شما بسیار مناسب است.

تعداد صفحات : 665

مدرس : امین صادقوند

جلد یک آموزش مایا 2018

با خرید جلد یک و دو بصورت یکجا تخفیف بیشتر دریافت کنید :

خرید جلد یک و دو کتاب آموزش مایا

آشنایی با نویسنده 

معرفی کتاب آموزش مایا 2018 :

: فهرست مطالب کتاب آموزش نرم افزار مایا جلد یک
مقدمه ……………………………………………………………………………….25
فصل ا
نگاهی به محیط نرم افزار مایا ………………………………………….. 34
معرفی نرم افزار مایا………………………………………………………………36
بخش های مختلف صفحه نمایش  مایا …………………………………………: 39
نوار منو ………………………………………………………………………………………42
نوار وضعیت…………………………………………………………………………………..43
منو ست  …………………………………………………………………………….. 44
گروه کلید های فایل ………………………………………………………………….45
گروه آیکون های ست سلکشن ………………………………………………………48
گروه کلیدهای انسنپ …………………………………………………………………. : 52
گروه کلیدهای تاریخچه………………………………………………………………….56
61………………………………………………………………… INPUT LINE OPERATION گروه
63………………………………………………………………………. AUTODESK STORE گروه
گروه کلیدهای نوار جانبی : ……………………………………………………63
سواالت مروری ………………………………………………………………………………115
فصل ۲
119……………………………………………………………………..POLYGON MODELING
معرفی …………………………………………………………………………………………..121
121………………………………………………………………………POLYGAN PRIMITIVES
ایجاد یک SPHERE…………………………………………………………………………. 122
ایجاد SPHERE به صورت داینامیکی …………………………………………..122
ایجاد SPHERE با استفاده از کیبورد……………………………………..123
تغییر دادن اسم و پارامترهای یک SPHERE……………………………. 124
ایجاد یک CUBE…………………………………………………………………………….125
ایجاد یک CUBE به روش داینامیکی………………………………………….126
6 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
ایجاد CUBE با استفاده از کیبورد ……………………………………….126
ایجاد یک PRISM…………………………………………………………………………… 127
ایجاد PRISM به روش داینامیکی……………………………………………….128
ایجاد یک PRISM با استفاده از کیبورد…………………………………128
ایجاد یک PYRAMID یا هرم………………………………………………………….129
ایجاد یک هرم به روش داینامیکی………………………………………….130
ایجاد هرم با استفاده از کیبورد………………………………………..130
ایجاد PIPE یا لوله ……………………………………………………………………130
ایجاد PIPE به روش داینامیکی…………………………………………………131
ایجاد PIPE با استفاده از کیبورد…………………………………………131
132………………………………………………………………………………….HELIX ایجاد
ایجاد یک HELIX به روش داینامیکی : …………………………………….133
ایجاد یک HELIX با استفاده از کیبورد…………………………………133
ایجاد توپ فوتبال : ………………………………………………………………..134
ایجاد یک توپ فوتبال به روش داینامیکی……………………………134
ایجاد یک توپ فوتبال با استفاده از کیبورد : ……………….135
136……………………………………………………………………..PLATONIC SOLID ایجاد
ساخت یک SOLID PLATONIC به روش داینامیکی ………………………………136
ایجاد SOLID PLATONIC با استفاده از کیبورد ………………………….137
ایجاد ابزار مش TYPE…………………………………………………………………137
ایجاد مش SVG………………………………………………………………………….: 139
140………………………………………………………..POLYGON EDITING ابزارهای
141……………………………………………………………………………………….. BOOLEANS
142…………………………………………………………………………………………….. UNION
142……………………………………………………………………………………… DIFFERENCE
143…………………………………………………………………………………….INTERSECTION
144…………………………………………………………………………………………. COMBINE
145……………………………………………………………………………………..: SEPARATE
145………………………………………………………………………………………… CONFORM
146…………………………………………………………………………………………FILL HOLE
147……………………………………………………………………………………………REDUCE
148………………………………………………………………………………………….. SMOOTH
148…………………………………………………………………………………….TRIANGULATE
149…………………………………………………………………………………………… MIRROR
149…………………………………………………….POLYGON COMPONENTS ویرایش
151………………………………………………………………………………….. ADD DIVISIONS
152…………………………………………………………………………………………….. BEVEL
154…………………………………………………………………………………………….BRIDGE
فهرست
مطالب
7
155………………………………………………………………………………………… COLLAPSE
156…………………………………………………………………………………………. CONNECT
156………………………………………………………………………………………..: DETACH
157…………………………………………………………………………………………. EXTRUDE
159……………………………………………………………………………………………. MERGE
160…………………………………………………………………………….. AVERAGE VERTICES
161……………………………………………………………………………..CHAMFER VERTICES
161…………………………………………………………………………. DELETE EDGE/VERTEX
162…………………………………………………………………………………EDIT EDGE FLOW
162………………………………………………………………………………………..DUPLICATE
ویرایش اجزای چند ضلعی ها با استفاده از ابزارهاای MESH
163……………………………………………………………………………………………………..
163………………………………………………………………………………..CREATE POLYGON
164……………………………………………………………………………… INSERT EDGE LOOP
165………………………………………………………………………………………. MULTI-CUT
166………………………………………………………………………………OFFSET EDGE LOOP
آموزش ها …………………………………………………………………………………….167
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….168
ساختن دستهی ماگ ………………………………………………………………………175
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….179
ذخیره و رندر کردن صحنه ………………………………………………………..180
180……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….181
ساختن کفه…………………………………………………………………………………..181
ساختن پایه…………………………………………………………………………………185
ساختن چرخها ………………………………………………………………………………194
ذخیره کردن و رندر گرفتن از صحنه………………………………………198
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….198
سواالت مروری ………………………………………………………………………………199
تمرینها ………………………………………………………………………………………201
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………202
فصل ۳
203……………………………………………….ها SURFACE و ها NURBS CURVE
معرفی …………………………………………………………………………………………..205
205…………………………………………………………………………..NURBS PRIMITIVES
ایجاد یک SPHERE…………………………………………………………………………. 206
ایجاد یک SPHERE به صورت داینامیکی …………………………………….207
ایجاد یک SPHERE با استفاده از کیبورد……………………………….207
8 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
208……………………………………………………………………………DESCRIPTION قسمت
208………………………………………………………………………CREATE SETTINGS قسمت
209………………………………………………… END SWEEP ANGLE و START SWEEP ANGLE
209…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
210………………………………………………………………………………….USE TOLERANCE
211……………………………………………………….: AFTER CREATION SETTINGS قسمت
211……………………………………………………………… SINGLE-CLICK SETTINGS قسمت
211…………………………………………………………………………………………….RADIUS
211………………………………………………………………………………………………. AXIS
تغییر نام و دیگر پارامترهای یک SPHERE……………………………. 212
ایجاد یک CUBE…………………………………………………………………………….213
ایجاد یک CUBE به روش داینامیکی ………………………………………….214
ایجاد CUBE با استفاده از کیبورد………………………………………..214
215……………………………………………………………………………DESCRIPTION قسمت
215…………………………………………………………………….. CREATE SETTINGS قسمت
215…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
216…………………………………………………………………….. V PATCHES و U PATCHES
216…………………………………………………………………………SINGLE-CLICK SETTINGS
216…………………………………………………………………..DEPTH و HEIGHT ،WIDTH
تغییر نام و دیگر تنظیمات مکعب………………………………………….216
ایجاد یک CYLINDER……………………………………………………………………….216
ایجاد CYLINDER به روش داینامیکی ………………………………………….217
ایجاد CYLINDER با استفاده از کیبورد………………………………….217
تغییر نام و دیگر تنظیمات CYLINDER NURBS……………………………218
ایجاد یک CONE…………………………………………………………………………….219
ایجاد یک CONE به صورت داینامیکی ……………………………………….219
ایجاد CONE با استفاده از کیبورد………………………………………..220
ایجاد یک PLANE……………………………………………………………………………221
ایجاد PLANE به صورت داینامیکی…………………………………………….222
ایجاد PLANE با استفاده از کیبورد ………………………………………222
ایجاد یک TORUS………………………………………………………………………….. 223
ایجاد یک TORUS به صورت داینامیکی………………………………………224
ایجاد یک TORUS با استفاده از کیبورد ………………………………..224
ایجاد یک CIRCLE…………………………………………………………………………..225
ایجاد یک CIRCLE به صورت داینامیکی ……………………………………..226
ایجاد CIRCLE با استفاده از کیبورد ……………………………………..226
ایجاد یک SQUARE………………………………………………………………………… 227
ایجاد یک SQUARE به صورت داینامیکی …………………………………….228
فهرست
مطالب
9
ایجاد یک SQUARE با استفاده از کیبورد ………………………………228
229…………………………………………………………………………INTERACTIVE CREATION
229……………………………………………………………………………EXIT ON COMPLETION
کار با اجزای NURBS………………………………………………………………… 230
ابزارهای ایجاد کنندهی CURVE NURBS ها……………………………….232
ابزار موجود برای ایجاد SURFACE یا سطح ها……………………….236
237………………………………………………………………………………….. LOFT ابزار
238……………………………………………………………………………..PARAMETERIZATION
239…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
241……………………………………………………………………………………SECTION SPANS
241…………………………………………………………………………….. OUTPUT GEOMETRY
242…………………………………………………………………………………….PLANAR TOOL
242…………………………………………………………………………………………… DEGREE
242…………………………………………………………………………………….CURVE RANGE
243………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
243…………………………………………………………………………….. REVOLVE ابزار
245……………………………………………………………………………………… AXIS PRESET
245………………………………………………………………………………………………. AXIS
245………………………………………………………………………………………………PIVOT
246…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
246…………………………………………………………………………………. USE TOLERANCE
246…………………………………………………………………………………………SEGMENTS
247…………………………………………………………………………………….CURVE RANGE
248………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
248…………………………………………………………………………………BIRAIL ابزار
249…………………………………………………………………………….. EXTRUDE ابزار
250…………………………………………………………………………………………….. STYLE
250…………………………………………………………………………………RESULT POSITION
251………………………………………………………………………………………………PIVOT
252……………………………………………………………………………………..ORIENTATION
252………………………………………………………………………………………… ROTATION
253…………………………………………………………………………………………….. SCALE
253………………………………………………………. OUTPUT GEOMETRY و CURVE RANGE
253………………………………………………………………………………..EXTRUDE LENGTH
253……………………………………………………………………………………….. DIRECTION
254…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
254……………………………………………………………………………BOUNDARY ابزار
255………………………………………………………………………………. SQUARE ابزار
10 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
256………………………………………………………………………………… BEVEL ابزار
257…………………………………………………………………………..BEVEL PLUS ابزار
آموزش ها …………………………………………………………………………………….258
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….259
ساختن بدنهی قوری…………………………………………………………………….259
ساختن دستهی قوری…………………………………………………………………….263
ساختن دهانهی قوری ………………………………………………………………….265
ساختن در قوری…………………………………………………………………………..270
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….272
ذخیره کردن و رندر صحنه ………………………………………………………..272
272……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….273
ساختن یک منحنی معرف………………………………………………………………273
ساختن فنجان چای با استفاده از ابزار REVOLVE……………….. 274
ایجاد چینهای فنجان چای………………………………………………………..275
ساختن دستهی فنجان ………………………………………………………………….278
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….281
ذخیره کردن و رندر صحنه ………………………………………………………..281
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….281
سواالت مروری ………………………………………………………………………………283
تمرینها ………………………………………………………………………………………284
پاسخ های تست ارزیابی شخصی ………………………………………………….286
فصل ۴
مدلسازی بر پایهیNURBS………………………………………………………… 288
معرفی …………………………………………………………………………………………..290
به کار بردن ابزارهایNURBS…………………………………………………. 290
290……………………………………………………………………. DUPLICATE NURBS PATCH
291…………………………………………………………………. PROJECT CURVE ON SURFACE
293…………………………………………………………………………………………INTERSECT
294………………………………………………………………………………….. TRIM ابزار
295…………………………………………………………………………………………… UNTRIM
295……………………………………………………………………………………………ATTACH
298…………………………………………………………………….ATTACH WITHOUT MOVING
298…………………………………………………………………………………………….. ALIGN
299……………………………………………………………………………………………DETACH
300………………………………………………………………………………………OPEN/CLOSE
301………………………………………………………………………………………..: EXTEND
302………………………………………………………………………………….INSERT ISOPARM
فهرست
مطالب
11
303……………………………………………………………………………………………. OFFSET
304………………………………………………………………………………………….. REBUILD
305…………………………………………………………………………………….REBUILD TYPE
305…………………………………………………………………………………………. UNIFORM
305……………………………………………………………………………………………REDUCE
305…………………………………………………………………………………… MATCH KNOTS
306……………………………………………………………………………. NO MULTIPLE KNOTS
306………………………………………………………………………………….. NON-RATIONAL
306………………………………………………………………………………… END CONDITIONS
306……………………………………………………………………………………TRIM CONVERT
306……………………………………………………………………………………………. BEZIER
306………………………………………………………………………………PARAMETER RANGE
306……………………………………………………………………………………………… 0TO 1
306………………………………………………………………………………………………. KEEP
307…………………………………………………………………………………….. 0 TO #SPANS
307……………………………………………………………………………………….. DIRECTION
307………………………………………………………………………………………………. KEEP
307………………………………………………………………………………. REBUILD METHOD
307………………………………………………NUMBER OF SPANS V و NUMBER OF SPANS U
308……………………………………………………………………….DEGREE V و DEGREE U
308…………………………………………………………………………………..KEEP ORIGINAL
308…………………………………………………………………………………. USE TOLERANCE
308………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
308……………………………………………………………………………. REVERSE DIRECTION
309……………………………………………………………………….SCULPT GEOMETRY TOOL
315……………………………………………………………………..CONVERRING OBJECTS
315…………………………………………………………..POLYGONS به NURBS تبدیل
317………………………………………………………………………… TESSELLATION METHOD
317…………………………………………………………………………………………. GENERAL
317…………………………………………………………………………………….STANDARD FIT
318……………………………………………………………………………………………. COUNT
318………………………………………………………………………………… CONTROL POINTS
318……………………………………………………………… SUBDIV به NURBS تبدیل
319………………………………………………………………….. MAXIMUM BASE MESH FACES
319………………………………………………………………….MAXIMUM EDGES PER VERTEX
319………………………………………………………………………………….. KEEP ORIGINAL
آموزش ها …………………………………………………………………………………….319
320……………………………………………………………. NURBS CYLINDER یک ایجاد
افزودن جزییات به کاله…………………………………………………………….322
12 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….327
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..327
328……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ساختن بدنهی کشتی…………………………………………………………………….328
ساختن نرده ها…………………………………………………………………………..337
ساختن عرشه…………………………………………………………………………………342
ساختن دودکش ………………………………………………………………………………344
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….345
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..345
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….346
سواالت مروری ………………………………………………………………………………347
تمرین ها …………………………………………………………………………………….348
پاسخ های تست ارزیابی شخصی ………………………………………………….349
فصل ۵
350…………………………………………………………………………………..UV MAPPING
معرفی …………………………………………………………………………………………..352
352……………………………………………………………………………………UV MAPPING
352……………………………………………………………………………………..CYLINDRICAL
354…………………………………………………………………………………………… PLANAR
356………………………………………………………….. PROJECTION MANIPULATOR قسمت
356……………………………………………………………………………….FIT PROJECTION TO
357…………………………………………………………………………………… PROJECT FROM
357…………………………………………………………………………………..UV SET قسمت
358……………………………………………………………………………………….. SPHERICAL
359………………………………………………………………………………CONTOUR STRETCH
360……………………………………………………………………………………….AUTOMATIC
361……………………………………………………………………. MAPPING SETTINGS قسمت
361…………………………………………………………………………………………….PLANES
363……………………………………………………………………………………. OPTIMIZE FOR
364………………………………………………………………………………….CAMERA-BASED
365…………………………………………………………………………………….. UV EDITOR
366………………………………………………………………………………. UV TOOLS گروه
367………………………………………………………………………….MOVE UV SHELL TOOL
369…………………………………………………………….UV BRUSH ابزارهای گروه
373………………………………………………………….FLIP/ROTATE ابزارهای گروه
375…………………………………………………………..UV LAYOUT ابزارهای گروه
378………………………………………………….ISOLATE SELECTION ابزارهای گروه
379…………………………………………… : IMAGE AND TEXTURE ابزارهای گروه
فهرست
مطالب
13
383……………………………………………………… UV TEXTURING ابزارهای گروه
384……………………………………………………………… UV EDIT ابزارهای گروه
آموزش ها …………………………………………………………………………………….386
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….387
387…………………………………………………………………. POLYGON CUBE یک ایجاد
تطبیق دادن تکسچر با استفاده از مختصاتهای UV دو بعدی388
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….393
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..394
394……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….396
ساختن کلبه…………………………………………………………………………………396
اعمال تکسچر به کلبه………………………………………………………………402
UNWRAP کردن کلبه……………………………………………………………………….404
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….414
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..414
تست ارزیابی شخصی : ………………………………………………………………..414
تمرین ها …………………………………………………………………………………….417
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی……………………………………………………418
فصل ۶
420………………………………………………………………. TEXTURING و SHADING
معرفی …………………………………………………………………………………………..422
کار با پنجرهی HYPERSHADE…………………………………………………………422
423…………………………………………………………………………………… CREATE پنل
424………………………………………………………………………………….BROWSER پنل
نوار ابزار پنل BROWSER………………………………………………………….. 424
فضای کار …………………………………………………………………………………….426
430………………………………………………………………………………. PROPERTY EDITOR
431……………………………………………………………..COMMON MATERIAL ATTRIBUTES
431……………………………………………………………………………………………..COLOR
432…………………………………………………………………………………..TRANSPARENCY
434………………………………………………………………………………… AMBIENT COLOR
434………………………………………………………………………………….INCANDESCENCE
435……………………………………………………………………………………………DIFFUSE
435……………………………………………………………………….BUMP/NORMAL MAPPING
436…………………………………………………………………………………SPECIAL EFFECTS
437………………………………………………………………………………….. MATT OPACITY
نگاهی به SHADER ها……………………………………………………………………438
14 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
438…………………………………………………………………………………………..SURFACE
438…………………………………………………………………………… SHADER SHADERFX
439……………………………………………………………………………………STINGRAY PBS
439…………………………………………………………………………………….. ANISOTROPIC
439…………………………………………………………………..: BIFROST AERO MATERIAL
440………………………………………………………………….. : BIFROST FOAM MATERIAL
440…………………………………………………………………..BIFROST LIQUID MATERIAL:
440………………………………………………………………………………………………BLINN
440………………………………………………………………………………………….LAMBERT
441………………………………………………………………………………..LAYERED SHADER
443…………………………………………………………………………………..OCEAN SHADER
446……………………………………………………………………………………………..PHONG
446…………………………………………………………………………………………..PHONG E
447…………………………………………………………………………………… RAMP SHADER
449…………………………………………………………………………………….SHADING MAP
450……………………………………………………………………………….. SURFACE SHADER
450……………………………………………………………………………….USE BACKGROUND
آموزشها ………………………………………………………………………………………450
451………………………………………………………………… POLYGON CUBE یک ایجاد
اعمال طرح شطرنجی به مکعب ……………………………………………………452
ساختن تکسچر در PHOTOSHOP ADOBE………………………………………………. 457
اعمال تکسچر به مکعب………………………………………………………………463
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….465
465……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….466
466………………………………………………………………………NURBS SPHERE ایجاد
اعمال متریال به SPHERE…………………………………………………………… 467
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….471
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..471
471……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ساختن مدل یک المپ …………………………………………………………………….472
اعمال تکسچر CHROME به پایین المپ ………………………………………..474
اعمال تکسچر به قسمت شیشهای………………………………………………..477
اضافه کردن نور…………………………………………………………………………478
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..479
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….479
سواالت مروری ………………………………………………………………………………480
تمرین ها …………………………………………………………………………………….481
فهرست
مطالب
15
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………484
فصل ۷
نورپردازی…………………………………………………………………………………..486
معرفی …………………………………………………………………………………………..488
انواع نورها ………………………………………………………………………………488
488…………………………………………………………………………………. AMBIENT LIGHT
489…………………………………………………………. AMBIENT LIGHT ATTRIBUTE قسمت
489………………………………………………………………………………………………. TYPE
490……………………………………………………………………………………………..COLOR
491…………………………………………………………………………………………INTENSITY
492………………………………………………………………………………….AMBIENT SHADE
493…………………………………………………………………………………. SHADOWS AREA
493……………………………………………………………….RAYTRACE SHADOW ATTRIBUTE
493………………………………………………………………………USE RAYTRACE SHADOWS
493………………………………………………………………………………… SHADOW RADIUS
494……………………………………………………………………………………SHADOW RAYS
494………………………………………………………………………………..RAY DEPTH LIMIT
494……………………………………………………………………………..DIRECTIONAL LIGHT
495…………………………………………………………….DEPTH MAP SHADOW ATTRIBUTES
495……………………………………………………………………..USE DEPTH MAP SHADOWS
495………………………………………………………………………………………RESOLUTION
495………………………………………………………………………………………. FILTER SIZE
495………………………………………………………………………………………………..BIAS
496………………………………………………………………………………………POINT LIGHT
497……………………………………………………………………………………LIGHT EFFECTS
497……………………………………………………………………………………….. LIGHT FOG
498………………………………………………………………………………………….FOG TYPE
498……………………………………………………………………………………… FOG RADIUS
498……………………………………………………………………………………FOG INTENSITY
498………………………………………………………………………………………LIGHT GLOW
499………………………………………………………………………………………. SPOT LIGHT
500……………………………………………………………….. SPOT LIGHT ATTRIBUTES AREA
500…………………………………………………………………………………….. DECAY RATE
500……………………………………………………………………………………….. NO DECAY
501…………………………………………………………………………………………….LINEAR
501……………………………………………………………………………………….QUADRATIC
501………………………………………………………………………………………………CUBIC
501…………………………………………………………………………………….. CONE ANGLE
501……………………………………………………………………………….PENUMBRA ANGLE
16 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
502…………………………………………………………………………………………..DROPOFF
502…………………………………………………………………………… LIGHT EFFECTS AREA
502……………………………………………………………………………………….. LIGHT FOG
503……………………………………………………………………………………… FOG SPREAD
503……………………………………………………………………………………FOG INTENSITY
504……………………………………………………………………………………… AREA LIGHT
505…………………………………………………………………………………….. DECAY RATE
505……………………………………………………………………………………….. NO DECAY
505…………………………………………………………………………………………….LINEAR
506……………………………………………………………………………………….QUADRATIC
506………………………………………………………………………………………………CUBIC
506………………………………………………………………………………….. VOLUME LIGHT
507…………………………………………………………………………………….OBJECT LIGHT
508…………………………………………………………………………. PHYSICAL AREA LIGHT
509…………………………………………………………………………………… PHYSICAL SUN
509………………………………………………………………………………ENVIRONMENT SKY
509…………………………………………………………………… ENVIRONMENT IMAGE (IBL)
افکت های GLOW و HALO………………………………………………………………. 510
511……………………………………………………………….OPTICAL FX ATTRIBUTES بخش
511…………………………………………………………………………………………….ACTIVE
511……………………………………………………………………………………….LENS FLARE
512……………………………………………………………………………………….GLOW TYPE
514………………………………………………………………………………………. HALO TYPE
516……………………………………………………………………………..RADIAL FREQUENCY
516………………………………………………………………………………………STAR POINTS
517………………………………………………………………………………………… ROTATION
517……………………………………………………………… PHYSICAL SUN AND SKY افکت
520……………………………………………………………………………………LIGHT LINKING
521………………………………………………………………………………………….CAMERAS
521………………………………………………………………………………………….. CAMERA
523…………………………………………………………………………………………CONTROLS
523…………………………………………………………………………………. ANGLE OF VIEW
523………………………………………………………………………………….. FOCAL LENGTH
523…………………………………………………………………………………..CAMERA SCALE
524……………………………………………………………………..AUTO RENDER CLIP PLANE
524………………………………………………………NEAR CLIP PLANE AND FAR CLIP PLANE
525………………………………………………………………………………. CAMERA AND AIM
526……………………………………………………………………………CAMERA AIM AND UP
527………………………………………………………………………………… STEREO CAMERA
527……………………………………………………………………………….MULTISTEREO RIG
فهرست
مطالب
17
آموزش ها …………………………………………………………………………………….527
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….528
ایجاد یک CYLINDER……………………………………………………………………….528
افزودن یک نور LIGHT POINT به صحنه………………………………………….530
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..532
532……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….533
باز کردن فایل…………………………………………………………………………..533
اضافه کردن نور به صحنه ………………………………………………………..533
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..537
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….537
سواالت مروری ………………………………………………………………………………538
539……………………………………………………………………………………….۱ تمرین
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی……………………………………………………539
فصل ۸
متحرک سازی ………………………………………………………………………………..542
معرفی …………………………………………………………………………………………..544
انواع انیمیشن ………………………………………………………………………….544
544………………………………………………………………………… KEYFRAME ANIMATION
545……………………………………………………………………………. EFFECTS ANIMATION
545…………………………………………………………………………NONLINEAR ANIMATION
545………………………………………………………………… MOTION CAPTURE ANIMATION
545………………………………………………………………………… TECHNICAL ANIMATION
546…………………………………………………………………………. ANIMATION CONTROLS
546………………………………………………………………………….. PLAYBACK CONTROLS
549………………………………………………………………………………………TIME SLIDER
550…………………………………………………………………………..PLAYBACK START/END
550………………………………………………………………………….ANIMATION START/END
550…………………………………………………………………………………………….HEIGHT
550………………………………………………………………………….GRACE PENCIL FRAMES
550…………………………………………………………………………………………KEY TICKS
550……………………………………………………………………………………. KEY TICK SIZE
550…………………………………………………………………………………………TICK SPAN
551……………………………………………………………………………………….. PLAYBACK
551……………………………………………………………………………………. UPDATE VIEW
551………………………………………………………………………………………….. LOOPING
551……………………………………………………………………………………. PLAYBACK BY
551…………………………………………………………………………. MAX PLAYBACK SPEED
18 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
اصطالحات رایج در انیمیشن ……………………………………………………..551
552………………………………………………………………………………………FRAME RATE
552……………………………………………………………………………………………. RANGE
کلید زدن …………………………………………………………………………………….552
درک انواع مختلف انیمیشن ……………………………………………………..553
553……………………………………………………………………………….. PATH ANIMATION
555………………………………………………………………………… KEYFRAME ANIMATION
558…………………………………………………………………………NONLINEAR ANIMATION
558……………………………………………………………………………………….KEY MENUS
کار با کلیدها…………………………………………………………………………..558
559……………………………………………………………………………………………SET KEY
559………………………………………….TRANSLATE/ROTATE/SCALE روی زدن کلید
559…………………………………………………………………………..SET BREAKDOWN KEY
560………………………………………………………………………………… SET DRIVEN KEY
561…………………………………………………………………………………………..CUT KEY
561…………………………………………………………………………………………COPY KEY
561……………………………………………………………………………………….. PASTE KEY
561………………………………………………………………………………………DELETE KEY
562………………………………………………………………………………..BAKE ANIMATION
562……………………………………………………………………………HOLD CURRENT KEYS
562……………………………………………………………………………….. GHOST SELECTED
563……………………………………………………………………………..UNGHOST SELECTED
563…………………………………………………………………………………….UNGHOST ALL
563…………………………………………………………………………..: PLAYBACK منوی
564……………………………………………………………………………………: PLAYBLAST
564……………………………………………………………………………………GRAPH EDITOR
566…………………………………………………………… MOVE NEAREST PICKED KEY TOOL
567……………………………………………………………………………… INSERT KEYS TOOL
567………………………………………………………………………… LATTICE DEFORM KEYS
567………………………………………………………..REGION TOOLS: SCALE OR MOVE KEYS
567……………………………………………………….RETIME TOOL: SCALE AND RIPPLE KEYS
568………………………………………………………………………………………..FRAME ALL
568……………………………………………………………………….FRAME PLAYBACK RANGE
568………………………………………………..CENTER THE VIEW ABOUT THE CURRENT TIME
568………………………………………………………………………………… AUTO TANGENTS
568……………………………………………………………………………….. SPLINE TANGENTS
569……………………………………………………………………………. CLAMPED TANGENTS
569………………………………………………………………………………. LINEAR TANGENTS
570…………………………………………………………………………………. FLAT TANGENTS
فهرست
مطالب
19
571……………………………………………………………………………….. STEP TANGENTS:
572……………………………………………………………………………..PLATEAU TANGENTS
572……………………………………………………………………… BUFFER CURVE SNAPSHOT
573…………………………………………………………………………..SAWAP BUFFER CURVE
574………………………………………………………………………………..BREAK TANGENTS
574…………………………………………………………………………………UNIFY TANGENTS
574………………………………………………………………………….FREE TANGENT WEIGHT
574………………………………………………………………………… LOCK TANGENT WEIGHT
575……………………………………………………………AUTO LOAD GRAPH EDITOR ON/OFF
575……………………………………………………….LOAD GRAPH EDITOR FROM SELECTION
575………………………………………………………………………………. TIME SNAP ON/OFF
575……………………………………………………………………………..VALUE SNAP ON/OFF
575…………………………………………………………… DISPLAY CURVE IN ABSOLUTE VIEW
575……………………………………………………………..DISPLAY CURVE IN STACKED VIEW
576……………………………………………………….. DISPLAY CURVE IN NORMALIZED VIEW
576…………………………………………………………………………. RENORMALIZE CURVES
576……………………………………………………………………………..PRE-INFINITY CYCLE
577……………………………………………………………..PRE-INFINITY CYCLE WITH OFFSET
577…………………………………………………………………………… POST-INFINITY CYCLE
577…………………………………………………………… POST-INFINITY CYCLE WITH OFFSET
577………………………………………………………………………….UNCONSTRAINED DRAG
578…………………………………………………………………………..OPEN THE DOPE SHEET
578…………………………………………………………………………OPEN THE TRAX EDITOR
الیه های انیمیشن ………………………………………………………………………579
ایجاد یک الیهی انیمیشن ………………………………………………………….579
582………………………………………………………………………. ANIMATION LAYER PANE
کلیدهای الیهی انیمیشن ……………………………………………………………584
585………………………………………………………………….ACTIVE KEYING بازخورد
586…………………………………………………………………………………..WEIGHT SLIDER
افزودن ATTRIBUTE ها در الیههای انیمیشن……………………………….586
حذف کردن ATTRIBUTE ها از الیههای انیمیشن …………………………..588
588……………….. ANIMATION LAYER EDITOR در PARENT-CHILD ارتباط ایجاد
آموزشها ………………………………………………………………………………………589
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….590
ساختن متن برای لوگو………………………………………………………………590
ایجاد مسیر برای متحرک سازی متن………………………………………..591
تنظیم دقت انیمیشن ………………………………………………………………….594
598……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
20 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….598
ساختن مدل یک توپ …………………………………………………………………….598
ساخت و اصالح انیمیشن………………………………………………………………600
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..604
604……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….604
ساخت مدل یک ساعت دیواری………………………………………………………604
کلید زدن و اصالح انیمیشن با استفاده از EDITOR GRAPH………608
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..609
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….610
سواالت مروری ………………………………………………………………………………611
تمرین ها:…………………………………………………………………………………..612
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………612
فصل ۹
ریگ کردن، CONSTRAIN ها و DEFORMER ها………………………….615
معرفی …………………………………………………………………………………………..617
617………………………………………..(BONES AND JOINTS) مفاصل و استخوانها
ایجاد یک ساختار استخوانی……………………………………………………619
انواع JOINT ها…………………………………………………………………………….620
621………………………………………………………………………………………. BALL JOINT
621……………………………………………………………………………….. UNIVERSAL JOINT
621……………………………………………………………………………………… HINGE JOINT
621…………………………………………………………………….. PARENT-CHILD ارتباط
622……………………………………………………………………………………… KINEMATICS
623…………………………………………………………………………………. ها DEFORMER
623……………………………………………………………………….BLEND SHAPE DEFORMER
624……………………………………………………………………….CURVE WRAP DEFORMER
625……………………………………………………………………………. CLUSTER DEFORMER
627……………………………………………………………………………..LATTICE DEFORMER
628……………………………………………………………………………….. WRAP DEFORMER
629……………………………………………………………………….SHRINKWRAP DEFORMER
629……………………………………………………………………. POSE SPACE DEFORMATION
629…………………………………………………………………… SOFT MODELING DEFORMER
630………………………………………………………………………… NONLINEAR DEFORMER
630…………………………………………………………………………………BEND DEFORMER
632………………………………………………………………………………..FLARE DEFORMER
634…………………………………………………………………………………. SINE DEFORMER
636…………………………………………………………………………….. SQUASH DEFORMER
638………………………………………………………………………………..TWIST DEFORMER
فهرست
مطالب
21
640………………………………………………………………………………..WAVE DEFORMER
642……………………………………………………………………………… SCULPT DEFORMER
642…………………………………………………………………………….TEXTURE DEFORMER
642………………………………………………………………………………. JIGGLE DEFORMER
643………………………………………………………………………………… WIRE DEFORMER
643…………………………………………………………………………….WRINKLE DEFORMER
644………………………………………………………………….. POINT ON CURVE DEFORMER
اعمال CONSTRAINT ها ……………………………………………………………………644
644…………………………………………………………………………… PARENT CONSTRAINT
645………………………………………………………………………………POINT CONSTRAINT
646……………………………………………………………………………….. AIM CONSTRAINT
647…………………………………………………………………………….ORIENT CONSTRAINT
648…………………………………………………………………………….. SCALE CONSTRAINT
649………………………………………………………………………..GEOMETRY CONSTRAINT
649………………………………………………………………………….. NORMAL CONSTRAINT
650…………………………………………………………………………. TANGENT CONSTRAINT
650……………………………………………………………………. POLE VECTOR CONSTRAINT
650…………………………………………………………………..POINT ON POLY CONSTRAINT
651………………………………………………………………….. CLOSEST POINT CONSTRAINT
افزودن CONSTRAINT به الیههای انیمیشن…………………………………..651
652…………………………………………………………….HUMANIK CHARACTER CONTROLS
لیست کشویی CHARACTER……………………………………………………………….. 652
لیست کشویی SOURCE……………………………………………………………………..652
652………………………………………………………………………………….CREATE فضای
653…………………………………………………………………………………. IMPORT فضای
SKIN کردن یک آبجکت …………………………………………………………………..653
655………………………………………………………………. PAINT SKIN WEIGHTS ابزار
656……………………………………………………………………………….. GO TO BIND POSE
656……………………………………………………………………..MAYA MUSCLE DEFORMER
آبجکت های MUSCLE……………………………………………………………………….657
658………………………………………………………………………………… POLYGON BONES
658………………………………………………………………………………………… CAPSULES
انواع MUSCLE ها …………………………………………………………………………660
660………………………………………………………………………………. MUSCLE CREATOR
661……………………………………………………………………………..CREATE زبانهی
661……………………………………………………………………………………MUSCLE NAME
662………………………………………………………….. NUM. CONTROLS / CROSS SECTIONS
662………………………………………………………………………NUM. SEGMENTS AROUND
22 آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
662………………………………………………………………………………….. ATTACH START
662…………………………………………………………………………………….. ATTACH END
662………………………………………………………. CREATE CMUSCLEOBJECTSHAPE NODE
662………………………………………………………………………………… CREATE MUSCLE
662…………………………………………………………………………………….MIRROR AREA
663……………………………………………………………………………….COPY/PASTE AREA
663………………………………………………………………………………… SET DRIVEN KEY
666……………………………………………………………………………………….LONG NAME
666……………………………………………………………………………….. MAKE ATTRIBUTE
667……………………………………………………………………………….. DATA TYPE AREA
667…………………………………………………………………………………………… VECTOR
667…………………………………………………………………………………………….. FLOAT
667………………………………………………………………………………………….. INTEGER
667………………………………………………………………………………………….BOOLEAN
667……………………………………………………………………………………………. STRING
667………………………………………………………………………………………………ENUM
667……………………………………………………..NUMERIC ATTRIBUTE PROPERTIES بخش
آموزشها ………………………………………………………………………………………669
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….670
ایجاد ساختمانبندی استخوان پا …………………………………………..670
اعمال IK به ساختمان استخوان : …………………………………………..672
ایجاد یک ستاپ پای معکوس………………………………………………………673
675………………………………………………………………………… POLE VECTOR ایجاد
ذخیرهی صحنه ………………………………………………………………………………676
676……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….677
باز کردن فایل…………………………………………………………………………..677
ایجاد یک DRIVER…………………………………………………………………………. 678
679…………………………………………………………………………. DRIVEN KEY تنظیم
انیمیت کردن مدل ااالکلنگ………………………………………………………..680
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..681
682……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه :………………………………………………………………682
ساختن تنهی درخت ………………………………………………………………………683
ساختن برگها ………………………………………………………………………………685
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..692
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….692
سواالت مروری ………………………………………………………………………………694

آموزش تبدیل عکس و فیلم به مدل سه بعدی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آموزش مایا جلد یک”

آیا خرید این محصول را به دیگران نیز پیشنهاد می کنید؟اطلاعات فروشنده