حراج!
کتاب آموزش مایا جلد یک

کتاب آموزش مایا جلد یک

تومان74,000

به دنیای Autodesk Maya خوش آمدید. مایا یک نرم افزار قدرتمند و جامع برای مدلسازی سه بعدی، انیمیشن، جلوه های ویژه و رندرینگ است که توسط شرکت Autodesk ارایه شده است. این نرم افزار سه بعدی که به صورت یکپارچه Nod-based بوده، در صنعت فیلم سازی، بازی سازی و پروژه های طراحی کاربرد بسیار دارد. طیف گسترده ی جلوه های ویژه ی سه بعدی، گرافیک کامپیوتری و ابزارهای متحرک سازی کاراکتر، این نرم افزار را به انتخابی ایده آل برای هنرمندان سه بعدی تبدیل کرده و نیز رابط کاربری بصری و ابزارهای گردش کار مایا استفاده از آن را برای متخصصان طراحی تجسمی بسیار آسان نموده است.
کتاب آموزش مایا  یک راهنمای جامع می باشد که تمام ویژگی های مایا را به روشی ساده، واضح و تشریحی پوشش داده و هدف آن بهره برداری از قدرت نرم افزار Autodesk Maya برای هنرمندان جلوه های ویژه سه بعدی و طراحان است. این کتاب آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا تصورات خود را به راحتی به واقعیت تبدیل کنید. همچنین خلاقیت شما را آزاد نموده و به این ترتیب به شما در ساخت مدل های سه بعدی واقع نما، متحرک سازی و جلوه‌های ویژه کمک میکند. آموزش‌های این کتاب در راستای نیازهای کاربران مبتدی و پیشرفته مایا تهیه شده و برای یادگیری سریع و راحت شما بسیار مناسب است.

تعداد صفحات : 665

مدرس : امین صادقوند

جلد یک آموزش مایا 2018

با خرید جلد یک و دو بصورت یکجا 10 هزار تومان تخفیف بیشتر دریافت کنید :

خرید جلد یک و دو کتاب آموزش مایا

آشنایی با نویسنده 

توضیحات

معرفی کتاب آموزش مایا ۲۰۱۸ :

: فهرست مطالب کتاب آموزش نرم افزار مایا جلد یک
مقدمه ……………………………………………………………………………….۲۵
فصل ا
نگاهی به محیط نرم افزار مایا ………………………………………….. ۳۴
معرفی نرم افزار مایا………………………………………………………………۳۶
بخش های مختلف صفحه نمایش  مایا …………………………………………: ۳۹
نوار منو ………………………………………………………………………………………۴۲
نوار وضعیت…………………………………………………………………………………..۴۳
منو ست  …………………………………………………………………………….. ۴۴
گروه کلید های فایل ………………………………………………………………….۴۵
گروه آیکون های ست سلکشن ………………………………………………………۴۸
گروه کلیدهای انسنپ …………………………………………………………………. : ۵۲
گروه کلیدهای تاریخچه………………………………………………………………….۵۶
۶۱………………………………………………………………… INPUT LINE OPERATION گروه
۶۳………………………………………………………………………. AUTODESK STORE گروه
گروه کلیدهای نوار جانبی : ……………………………………………………۶۳
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۱۱۵
فصل ۲
۱۱۹……………………………………………………………………..POLYGON MODELING
معرفی …………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۱۲۱………………………………………………………………………POLYGAN PRIMITIVES
ایجاد یک SPHERE…………………………………………………………………………. 122
ایجاد SPHERE به صورت داینامیکی …………………………………………..۱۲۲
ایجاد SPHERE با استفاده از کیبورد……………………………………..۱۲۳
تغییر دادن اسم و پارامترهای یک SPHERE……………………………. 124
ایجاد یک CUBE…………………………………………………………………………….125
ایجاد یک CUBE به روش داینامیکی………………………………………….۱۲۶
۶ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
ایجاد CUBE با استفاده از کیبورد ……………………………………….۱۲۶
ایجاد یک PRISM…………………………………………………………………………… 127
ایجاد PRISM به روش داینامیکی……………………………………………….۱۲۸
ایجاد یک PRISM با استفاده از کیبورد…………………………………۱۲۸
ایجاد یک PYRAMID یا هرم………………………………………………………….۱۲۹
ایجاد یک هرم به روش داینامیکی………………………………………….۱۳۰
ایجاد هرم با استفاده از کیبورد………………………………………..۱۳۰
ایجاد PIPE یا لوله ……………………………………………………………………۱۳۰
ایجاد PIPE به روش داینامیکی…………………………………………………۱۳۱
ایجاد PIPE با استفاده از کیبورد…………………………………………۱۳۱
۱۳۲………………………………………………………………………………….HELIX ایجاد
ایجاد یک HELIX به روش داینامیکی : …………………………………….۱۳۳
ایجاد یک HELIX با استفاده از کیبورد…………………………………۱۳۳
ایجاد توپ فوتبال : ………………………………………………………………..۱۳۴
ایجاد یک توپ فوتبال به روش داینامیکی……………………………۱۳۴
ایجاد یک توپ فوتبال با استفاده از کیبورد : ……………….۱۳۵
۱۳۶……………………………………………………………………..PLATONIC SOLID ایجاد
ساخت یک SOLID PLATONIC به روش داینامیکی ………………………………۱۳۶
ایجاد SOLID PLATONIC با استفاده از کیبورد ………………………….۱۳۷
ایجاد ابزار مش TYPE…………………………………………………………………137
ایجاد مش SVG………………………………………………………………………….: 139
۱۴۰………………………………………………………..POLYGON EDITING ابزارهای
۱۴۱……………………………………………………………………………………….. BOOLEANS
۱۴۲…………………………………………………………………………………………….. UNION
۱۴۲……………………………………………………………………………………… DIFFERENCE
۱۴۳…………………………………………………………………………………….INTERSECTION
۱۴۴…………………………………………………………………………………………. COMBINE
۱۴۵……………………………………………………………………………………..: SEPARATE
۱۴۵………………………………………………………………………………………… CONFORM
۱۴۶…………………………………………………………………………………………FILL HOLE
۱۴۷……………………………………………………………………………………………REDUCE
۱۴۸………………………………………………………………………………………….. SMOOTH
۱۴۸…………………………………………………………………………………….TRIANGULATE
۱۴۹…………………………………………………………………………………………… MIRROR
۱۴۹…………………………………………………….POLYGON COMPONENTS ویرایش
۱۵۱………………………………………………………………………………….. ADD DIVISIONS
۱۵۲…………………………………………………………………………………………….. BEVEL
۱۵۴…………………………………………………………………………………………….BRIDGE
فهرست
مطالب
۷
۱۵۵………………………………………………………………………………………… COLLAPSE
۱۵۶…………………………………………………………………………………………. CONNECT
۱۵۶………………………………………………………………………………………..: DETACH
۱۵۷…………………………………………………………………………………………. EXTRUDE
۱۵۹……………………………………………………………………………………………. MERGE
۱۶۰…………………………………………………………………………….. AVERAGE VERTICES
۱۶۱……………………………………………………………………………..CHAMFER VERTICES
۱۶۱…………………………………………………………………………. DELETE EDGE/VERTEX
۱۶۲…………………………………………………………………………………EDIT EDGE FLOW
۱۶۲………………………………………………………………………………………..DUPLICATE
ویرایش اجزای چند ضلعی ها با استفاده از ابزارهاای MESH
۱۶۳……………………………………………………………………………………………………..
۱۶۳………………………………………………………………………………..CREATE POLYGON
۱۶۴……………………………………………………………………………… INSERT EDGE LOOP
۱۶۵………………………………………………………………………………………. MULTI-CUT
۱۶۶………………………………………………………………………………OFFSET EDGE LOOP
آموزش ها …………………………………………………………………………………….۱۶۷
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۱۶۸
ساختن دستهی ماگ ………………………………………………………………………۱۷۵
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۱۷۹
ذخیره و رندر کردن صحنه ………………………………………………………..۱۸۰
۱۸۰……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….۱۸۱
ساختن کفه…………………………………………………………………………………..۱۸۱
ساختن پایه…………………………………………………………………………………۱۸۵
ساختن چرخها ………………………………………………………………………………۱۹۴
ذخیره کردن و رندر گرفتن از صحنه………………………………………۱۹۸
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۱۹۸
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۱۹۹
تمرینها ………………………………………………………………………………………۲۰۱
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………۲۰۲
فصل ۳
۲۰۳……………………………………………….ها SURFACE و ها NURBS CURVE
معرفی …………………………………………………………………………………………..۲۰۵
۲۰۵…………………………………………………………………………..NURBS PRIMITIVES
ایجاد یک SPHERE…………………………………………………………………………. 206
ایجاد یک SPHERE به صورت داینامیکی …………………………………….۲۰۷
ایجاد یک SPHERE با استفاده از کیبورد……………………………….۲۰۷
۸ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
۲۰۸……………………………………………………………………………DESCRIPTION قسمت
۲۰۸………………………………………………………………………CREATE SETTINGS قسمت
۲۰۹………………………………………………… END SWEEP ANGLE و START SWEEP ANGLE
۲۰۹…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
۲۱۰………………………………………………………………………………….USE TOLERANCE
۲۱۱……………………………………………………….: AFTER CREATION SETTINGS قسمت
۲۱۱……………………………………………………………… SINGLE-CLICK SETTINGS قسمت
۲۱۱…………………………………………………………………………………………….RADIUS
۲۱۱………………………………………………………………………………………………. AXIS
تغییر نام و دیگر پارامترهای یک SPHERE……………………………. 212
ایجاد یک CUBE…………………………………………………………………………….213
ایجاد یک CUBE به روش داینامیکی ………………………………………….۲۱۴
ایجاد CUBE با استفاده از کیبورد………………………………………..۲۱۴
۲۱۵……………………………………………………………………………DESCRIPTION قسمت
۲۱۵…………………………………………………………………….. CREATE SETTINGS قسمت
۲۱۵…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
۲۱۶…………………………………………………………………….. V PATCHES و U PATCHES
۲۱۶…………………………………………………………………………SINGLE-CLICK SETTINGS
۲۱۶…………………………………………………………………..DEPTH و HEIGHT ،WIDTH
تغییر نام و دیگر تنظیمات مکعب………………………………………….۲۱۶
ایجاد یک CYLINDER……………………………………………………………………….216
ایجاد CYLINDER به روش داینامیکی ………………………………………….۲۱۷
ایجاد CYLINDER با استفاده از کیبورد………………………………….۲۱۷
تغییر نام و دیگر تنظیمات CYLINDER NURBS……………………………218
ایجاد یک CONE…………………………………………………………………………….219
ایجاد یک CONE به صورت داینامیکی ……………………………………….۲۱۹
ایجاد CONE با استفاده از کیبورد………………………………………..۲۲۰
ایجاد یک PLANE……………………………………………………………………………221
ایجاد PLANE به صورت داینامیکی…………………………………………….۲۲۲
ایجاد PLANE با استفاده از کیبورد ………………………………………۲۲۲
ایجاد یک TORUS………………………………………………………………………….. 223
ایجاد یک TORUS به صورت داینامیکی………………………………………۲۲۴
ایجاد یک TORUS با استفاده از کیبورد ………………………………..۲۲۴
ایجاد یک CIRCLE…………………………………………………………………………..225
ایجاد یک CIRCLE به صورت داینامیکی ……………………………………..۲۲۶
ایجاد CIRCLE با استفاده از کیبورد ……………………………………..۲۲۶
ایجاد یک SQUARE………………………………………………………………………… 227
ایجاد یک SQUARE به صورت داینامیکی …………………………………….۲۲۸
فهرست
مطالب
۹
ایجاد یک SQUARE با استفاده از کیبورد ………………………………۲۲۸
۲۲۹…………………………………………………………………………INTERACTIVE CREATION
۲۲۹……………………………………………………………………………EXIT ON COMPLETION
کار با اجزای NURBS………………………………………………………………… 230
ابزارهای ایجاد کنندهی CURVE NURBS ها……………………………….۲۳۲
ابزار موجود برای ایجاد SURFACE یا سطح ها……………………….۲۳۶
۲۳۷………………………………………………………………………………….. LOFT ابزار
۲۳۸……………………………………………………………………………..PARAMETERIZATION
۲۳۹…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
۲۴۱……………………………………………………………………………………SECTION SPANS
۲۴۱…………………………………………………………………………….. OUTPUT GEOMETRY
۲۴۲…………………………………………………………………………………….PLANAR TOOL
۲۴۲…………………………………………………………………………………………… DEGREE
۲۴۲…………………………………………………………………………………….CURVE RANGE
۲۴۳………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
۲۴۳…………………………………………………………………………….. REVOLVE ابزار
۲۴۵……………………………………………………………………………………… AXIS PRESET
۲۴۵………………………………………………………………………………………………. AXIS
۲۴۵………………………………………………………………………………………………PIVOT
۲۴۶…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
۲۴۶…………………………………………………………………………………. USE TOLERANCE
۲۴۶…………………………………………………………………………………………SEGMENTS
۲۴۷…………………………………………………………………………………….CURVE RANGE
۲۴۸………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
۲۴۸…………………………………………………………………………………BIRAIL ابزار
۲۴۹…………………………………………………………………………….. EXTRUDE ابزار
۲۵۰…………………………………………………………………………………………….. STYLE
۲۵۰…………………………………………………………………………………RESULT POSITION
۲۵۱………………………………………………………………………………………………PIVOT
۲۵۲……………………………………………………………………………………..ORIENTATION
۲۵۲………………………………………………………………………………………… ROTATION
۲۵۳…………………………………………………………………………………………….. SCALE
۲۵۳………………………………………………………. OUTPUT GEOMETRY و CURVE RANGE
۲۵۳………………………………………………………………………………..EXTRUDE LENGTH
۲۵۳……………………………………………………………………………………….. DIRECTION
۲۵۴…………………………………………………………………………………SURFACE DEGREE
۲۵۴……………………………………………………………………………BOUNDARY ابزار
۲۵۵………………………………………………………………………………. SQUARE ابزار
۱۰ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
۲۵۶………………………………………………………………………………… BEVEL ابزار
۲۵۷…………………………………………………………………………..BEVEL PLUS ابزار
آموزش ها …………………………………………………………………………………….۲۵۸
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۲۵۹
ساختن بدنهی قوری…………………………………………………………………….۲۵۹
ساختن دستهی قوری…………………………………………………………………….۲۶۳
ساختن دهانهی قوری ………………………………………………………………….۲۶۵
ساختن در قوری…………………………………………………………………………..۲۷۰
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۲۷۲
ذخیره کردن و رندر صحنه ………………………………………………………..۲۷۲
۲۷۲……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۲۷۳
ساختن یک منحنی معرف………………………………………………………………۲۷۳
ساختن فنجان چای با استفاده از ابزار REVOLVE……………….. 274
ایجاد چینهای فنجان چای………………………………………………………..۲۷۵
ساختن دستهی فنجان ………………………………………………………………….۲۷۸
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۲۸۱
ذخیره کردن و رندر صحنه ………………………………………………………..۲۸۱
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۲۸۱
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۲۸۳
تمرینها ………………………………………………………………………………………۲۸۴
پاسخ های تست ارزیابی شخصی ………………………………………………….۲۸۶
فصل ۴
مدلسازی بر پایهیNURBS………………………………………………………… 288
معرفی …………………………………………………………………………………………..۲۹۰
به کار بردن ابزارهایNURBS…………………………………………………. 290
۲۹۰……………………………………………………………………. DUPLICATE NURBS PATCH
۲۹۱…………………………………………………………………. PROJECT CURVE ON SURFACE
۲۹۳…………………………………………………………………………………………INTERSECT
۲۹۴………………………………………………………………………………….. TRIM ابزار
۲۹۵…………………………………………………………………………………………… UNTRIM
۲۹۵……………………………………………………………………………………………ATTACH
۲۹۸…………………………………………………………………….ATTACH WITHOUT MOVING
۲۹۸…………………………………………………………………………………………….. ALIGN
۲۹۹……………………………………………………………………………………………DETACH
۳۰۰………………………………………………………………………………………OPEN/CLOSE
۳۰۱………………………………………………………………………………………..: EXTEND
۳۰۲………………………………………………………………………………….INSERT ISOPARM
فهرست
مطالب
۱۱
۳۰۳……………………………………………………………………………………………. OFFSET
۳۰۴………………………………………………………………………………………….. REBUILD
۳۰۵…………………………………………………………………………………….REBUILD TYPE
۳۰۵…………………………………………………………………………………………. UNIFORM
۳۰۵……………………………………………………………………………………………REDUCE
۳۰۵…………………………………………………………………………………… MATCH KNOTS
۳۰۶……………………………………………………………………………. NO MULTIPLE KNOTS
۳۰۶………………………………………………………………………………….. NON-RATIONAL
۳۰۶………………………………………………………………………………… END CONDITIONS
۳۰۶……………………………………………………………………………………TRIM CONVERT
۳۰۶……………………………………………………………………………………………. BEZIER
۳۰۶………………………………………………………………………………PARAMETER RANGE
۳۰۶……………………………………………………………………………………………… ۰TO 1
۳۰۶………………………………………………………………………………………………. KEEP
۳۰۷…………………………………………………………………………………….. ۰ TO #SPANS
۳۰۷……………………………………………………………………………………….. DIRECTION
۳۰۷………………………………………………………………………………………………. KEEP
۳۰۷………………………………………………………………………………. REBUILD METHOD
۳۰۷………………………………………………NUMBER OF SPANS V و NUMBER OF SPANS U
۳۰۸……………………………………………………………………….DEGREE V و DEGREE U
۳۰۸…………………………………………………………………………………..KEEP ORIGINAL
۳۰۸…………………………………………………………………………………. USE TOLERANCE
۳۰۸………………………………………………………………………………OUTPUT GEOMETRY
۳۰۸……………………………………………………………………………. REVERSE DIRECTION
۳۰۹……………………………………………………………………….SCULPT GEOMETRY TOOL
۳۱۵……………………………………………………………………..CONVERRING OBJECTS
۳۱۵…………………………………………………………..POLYGONS به NURBS تبدیل
۳۱۷………………………………………………………………………… TESSELLATION METHOD
۳۱۷…………………………………………………………………………………………. GENERAL
۳۱۷…………………………………………………………………………………….STANDARD FIT
۳۱۸……………………………………………………………………………………………. COUNT
۳۱۸………………………………………………………………………………… CONTROL POINTS
۳۱۸……………………………………………………………… SUBDIV به NURBS تبدیل
۳۱۹………………………………………………………………….. MAXIMUM BASE MESH FACES
۳۱۹………………………………………………………………….MAXIMUM EDGES PER VERTEX
۳۱۹………………………………………………………………………………….. KEEP ORIGINAL
آموزش ها …………………………………………………………………………………….۳۱۹
۳۲۰……………………………………………………………. NURBS CYLINDER یک ایجاد
افزودن جزییات به کاله…………………………………………………………….۳۲۲
۱۲ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۳۲۷
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۳۲۷
۳۲۸……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ساختن بدنهی کشتی…………………………………………………………………….۳۲۸
ساختن نرده ها…………………………………………………………………………..۳۳۷
ساختن عرشه…………………………………………………………………………………۳۴۲
ساختن دودکش ………………………………………………………………………………۳۴۴
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۳۴۵
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۳۴۵
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۳۴۶
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۳۴۷
تمرین ها …………………………………………………………………………………….۳۴۸
پاسخ های تست ارزیابی شخصی ………………………………………………….۳۴۹
فصل ۵
۳۵۰…………………………………………………………………………………..UV MAPPING
معرفی …………………………………………………………………………………………..۳۵۲
۳۵۲……………………………………………………………………………………UV MAPPING
۳۵۲……………………………………………………………………………………..CYLINDRICAL
۳۵۴…………………………………………………………………………………………… PLANAR
۳۵۶………………………………………………………….. PROJECTION MANIPULATOR قسمت
۳۵۶……………………………………………………………………………….FIT PROJECTION TO
۳۵۷…………………………………………………………………………………… PROJECT FROM
۳۵۷…………………………………………………………………………………..UV SET قسمت
۳۵۸……………………………………………………………………………………….. SPHERICAL
۳۵۹………………………………………………………………………………CONTOUR STRETCH
۳۶۰……………………………………………………………………………………….AUTOMATIC
۳۶۱……………………………………………………………………. MAPPING SETTINGS قسمت
۳۶۱…………………………………………………………………………………………….PLANES
۳۶۳……………………………………………………………………………………. OPTIMIZE FOR
۳۶۴………………………………………………………………………………….CAMERA-BASED
۳۶۵…………………………………………………………………………………….. UV EDITOR
۳۶۶………………………………………………………………………………. UV TOOLS گروه
۳۶۷………………………………………………………………………….MOVE UV SHELL TOOL
۳۶۹…………………………………………………………….UV BRUSH ابزارهای گروه
۳۷۳………………………………………………………….FLIP/ROTATE ابزارهای گروه
۳۷۵…………………………………………………………..UV LAYOUT ابزارهای گروه
۳۷۸………………………………………………….ISOLATE SELECTION ابزارهای گروه
۳۷۹…………………………………………… : IMAGE AND TEXTURE ابزارهای گروه
فهرست
مطالب
۱۳
۳۸۳……………………………………………………… UV TEXTURING ابزارهای گروه
۳۸۴……………………………………………………………… UV EDIT ابزارهای گروه
آموزش ها …………………………………………………………………………………….۳۸۶
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۳۸۷
۳۸۷…………………………………………………………………. POLYGON CUBE یک ایجاد
تطبیق دادن تکسچر با استفاده از مختصاتهای UV دو بعدی۳۸۸
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۳۹۳
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۳۹۴
۳۹۴……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۳۹۶
ساختن کلبه…………………………………………………………………………………۳۹۶
اعمال تکسچر به کلبه………………………………………………………………۴۰۲
UNWRAP کردن کلبه……………………………………………………………………….۴۰۴
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۴۱۴
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۴۱۴
تست ارزیابی شخصی : ………………………………………………………………..۴۱۴
تمرین ها …………………………………………………………………………………….۴۱۷
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی……………………………………………………۴۱۸
فصل ۶
۴۲۰………………………………………………………………. TEXTURING و SHADING
معرفی …………………………………………………………………………………………..۴۲۲
کار با پنجرهی HYPERSHADE…………………………………………………………422
۴۲۳…………………………………………………………………………………… CREATE پنل
۴۲۴………………………………………………………………………………….BROWSER پنل
نوار ابزار پنل BROWSER………………………………………………………….. 424
فضای کار …………………………………………………………………………………….۴۲۶
۴۳۰………………………………………………………………………………. PROPERTY EDITOR
۴۳۱……………………………………………………………..COMMON MATERIAL ATTRIBUTES
۴۳۱……………………………………………………………………………………………..COLOR
۴۳۲…………………………………………………………………………………..TRANSPARENCY
۴۳۴………………………………………………………………………………… AMBIENT COLOR
۴۳۴………………………………………………………………………………….INCANDESCENCE
۴۳۵……………………………………………………………………………………………DIFFUSE
۴۳۵……………………………………………………………………….BUMP/NORMAL MAPPING
۴۳۶…………………………………………………………………………………SPECIAL EFFECTS
۴۳۷………………………………………………………………………………….. MATT OPACITY
نگاهی به SHADER ها……………………………………………………………………۴۳۸
۱۴ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
۴۳۸…………………………………………………………………………………………..SURFACE
۴۳۸…………………………………………………………………………… SHADER SHADERFX
۴۳۹……………………………………………………………………………………STINGRAY PBS
۴۳۹…………………………………………………………………………………….. ANISOTROPIC
۴۳۹…………………………………………………………………..: BIFROST AERO MATERIAL
۴۴۰………………………………………………………………….. : BIFROST FOAM MATERIAL
۴۴۰…………………………………………………………………..BIFROST LIQUID MATERIAL:
۴۴۰………………………………………………………………………………………………BLINN
۴۴۰………………………………………………………………………………………….LAMBERT
۴۴۱………………………………………………………………………………..LAYERED SHADER
۴۴۳…………………………………………………………………………………..OCEAN SHADER
۴۴۶……………………………………………………………………………………………..PHONG
۴۴۶…………………………………………………………………………………………..PHONG E
۴۴۷…………………………………………………………………………………… RAMP SHADER
۴۴۹…………………………………………………………………………………….SHADING MAP
۴۵۰……………………………………………………………………………….. SURFACE SHADER
۴۵۰……………………………………………………………………………….USE BACKGROUND
آموزشها ………………………………………………………………………………………۴۵۰
۴۵۱………………………………………………………………… POLYGON CUBE یک ایجاد
اعمال طرح شطرنجی به مکعب ……………………………………………………۴۵۲
ساختن تکسچر در PHOTOSHOP ADOBE………………………………………………. 457
اعمال تکسچر به مکعب………………………………………………………………۴۶۳
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۴۶۵
۴۶۵……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۴۶۶
۴۶۶………………………………………………………………………NURBS SPHERE ایجاد
اعمال متریال به SPHERE…………………………………………………………… 467
تغییر رنگ زمینهی صحنه ………………………………………………………….۴۷۱
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۴۷۱
۴۷۱……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ساختن مدل یک المپ …………………………………………………………………….۴۷۲
اعمال تکسچر CHROME به پایین المپ ………………………………………..۴۷۴
اعمال تکسچر به قسمت شیشهای………………………………………………..۴۷۷
اضافه کردن نور…………………………………………………………………………۴۷۸
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۴۷۹
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۴۷۹
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۴۸۰
تمرین ها …………………………………………………………………………………….۴۸۱
فهرست
مطالب
۱۵
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………۴۸۴
فصل ۷
نورپردازی…………………………………………………………………………………..۴۸۶
معرفی …………………………………………………………………………………………..۴۸۸
انواع نورها ………………………………………………………………………………۴۸۸
۴۸۸…………………………………………………………………………………. AMBIENT LIGHT
۴۸۹…………………………………………………………. AMBIENT LIGHT ATTRIBUTE قسمت
۴۸۹………………………………………………………………………………………………. TYPE
۴۹۰……………………………………………………………………………………………..COLOR
۴۹۱…………………………………………………………………………………………INTENSITY
۴۹۲………………………………………………………………………………….AMBIENT SHADE
۴۹۳…………………………………………………………………………………. SHADOWS AREA
۴۹۳……………………………………………………………….RAYTRACE SHADOW ATTRIBUTE
۴۹۳………………………………………………………………………USE RAYTRACE SHADOWS
۴۹۳………………………………………………………………………………… SHADOW RADIUS
۴۹۴……………………………………………………………………………………SHADOW RAYS
۴۹۴………………………………………………………………………………..RAY DEPTH LIMIT
۴۹۴……………………………………………………………………………..DIRECTIONAL LIGHT
۴۹۵…………………………………………………………….DEPTH MAP SHADOW ATTRIBUTES
۴۹۵……………………………………………………………………..USE DEPTH MAP SHADOWS
۴۹۵………………………………………………………………………………………RESOLUTION
۴۹۵………………………………………………………………………………………. FILTER SIZE
۴۹۵………………………………………………………………………………………………..BIAS
۴۹۶………………………………………………………………………………………POINT LIGHT
۴۹۷……………………………………………………………………………………LIGHT EFFECTS
۴۹۷……………………………………………………………………………………….. LIGHT FOG
۴۹۸………………………………………………………………………………………….FOG TYPE
۴۹۸……………………………………………………………………………………… FOG RADIUS
۴۹۸……………………………………………………………………………………FOG INTENSITY
۴۹۸………………………………………………………………………………………LIGHT GLOW
۴۹۹………………………………………………………………………………………. SPOT LIGHT
۵۰۰……………………………………………………………….. SPOT LIGHT ATTRIBUTES AREA
۵۰۰…………………………………………………………………………………….. DECAY RATE
۵۰۰……………………………………………………………………………………….. NO DECAY
۵۰۱…………………………………………………………………………………………….LINEAR
۵۰۱……………………………………………………………………………………….QUADRATIC
۵۰۱………………………………………………………………………………………………CUBIC
۵۰۱…………………………………………………………………………………….. CONE ANGLE
۵۰۱……………………………………………………………………………….PENUMBRA ANGLE
۱۶ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
۵۰۲…………………………………………………………………………………………..DROPOFF
۵۰۲…………………………………………………………………………… LIGHT EFFECTS AREA
۵۰۲……………………………………………………………………………………….. LIGHT FOG
۵۰۳……………………………………………………………………………………… FOG SPREAD
۵۰۳……………………………………………………………………………………FOG INTENSITY
۵۰۴……………………………………………………………………………………… AREA LIGHT
۵۰۵…………………………………………………………………………………….. DECAY RATE
۵۰۵……………………………………………………………………………………….. NO DECAY
۵۰۵…………………………………………………………………………………………….LINEAR
۵۰۶……………………………………………………………………………………….QUADRATIC
۵۰۶………………………………………………………………………………………………CUBIC
۵۰۶………………………………………………………………………………….. VOLUME LIGHT
۵۰۷…………………………………………………………………………………….OBJECT LIGHT
۵۰۸…………………………………………………………………………. PHYSICAL AREA LIGHT
۵۰۹…………………………………………………………………………………… PHYSICAL SUN
۵۰۹………………………………………………………………………………ENVIRONMENT SKY
۵۰۹…………………………………………………………………… ENVIRONMENT IMAGE (IBL)
افکت های GLOW و HALO………………………………………………………………. 510
۵۱۱……………………………………………………………….OPTICAL FX ATTRIBUTES بخش
۵۱۱…………………………………………………………………………………………….ACTIVE
۵۱۱……………………………………………………………………………………….LENS FLARE
۵۱۲……………………………………………………………………………………….GLOW TYPE
۵۱۴………………………………………………………………………………………. HALO TYPE
۵۱۶……………………………………………………………………………..RADIAL FREQUENCY
۵۱۶………………………………………………………………………………………STAR POINTS
۵۱۷………………………………………………………………………………………… ROTATION
۵۱۷……………………………………………………………… PHYSICAL SUN AND SKY افکت
۵۲۰……………………………………………………………………………………LIGHT LINKING
۵۲۱………………………………………………………………………………………….CAMERAS
۵۲۱………………………………………………………………………………………….. CAMERA
۵۲۳…………………………………………………………………………………………CONTROLS
۵۲۳…………………………………………………………………………………. ANGLE OF VIEW
۵۲۳………………………………………………………………………………….. FOCAL LENGTH
۵۲۳…………………………………………………………………………………..CAMERA SCALE
۵۲۴……………………………………………………………………..AUTO RENDER CLIP PLANE
۵۲۴………………………………………………………NEAR CLIP PLANE AND FAR CLIP PLANE
۵۲۵………………………………………………………………………………. CAMERA AND AIM
۵۲۶……………………………………………………………………………CAMERA AIM AND UP
۵۲۷………………………………………………………………………………… STEREO CAMERA
۵۲۷……………………………………………………………………………….MULTISTEREO RIG
فهرست
مطالب
۱۷
آموزش ها …………………………………………………………………………………….۵۲۷
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۵۲۸
ایجاد یک CYLINDER……………………………………………………………………….528
افزودن یک نور LIGHT POINT به صحنه………………………………………….۵۳۰
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۵۳۲
۵۳۲……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۵۳۳
باز کردن فایل…………………………………………………………………………..۵۳۳
اضافه کردن نور به صحنه ………………………………………………………..۵۳۳
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۵۳۷
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۵۳۷
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۵۳۸
۵۳۹……………………………………………………………………………………….۱ تمرین
پاسخ تستهای ارزیابی شخصی……………………………………………………۵۳۹
فصل ۸
متحرک سازی ………………………………………………………………………………..۵۴۲
معرفی …………………………………………………………………………………………..۵۴۴
انواع انیمیشن ………………………………………………………………………….۵۴۴
۵۴۴………………………………………………………………………… KEYFRAME ANIMATION
۵۴۵……………………………………………………………………………. EFFECTS ANIMATION
۵۴۵…………………………………………………………………………NONLINEAR ANIMATION
۵۴۵………………………………………………………………… MOTION CAPTURE ANIMATION
۵۴۵………………………………………………………………………… TECHNICAL ANIMATION
۵۴۶…………………………………………………………………………. ANIMATION CONTROLS
۵۴۶………………………………………………………………………….. PLAYBACK CONTROLS
۵۴۹………………………………………………………………………………………TIME SLIDER
۵۵۰…………………………………………………………………………..PLAYBACK START/END
۵۵۰………………………………………………………………………….ANIMATION START/END
۵۵۰…………………………………………………………………………………………….HEIGHT
۵۵۰………………………………………………………………………….GRACE PENCIL FRAMES
۵۵۰…………………………………………………………………………………………KEY TICKS
۵۵۰……………………………………………………………………………………. KEY TICK SIZE
۵۵۰…………………………………………………………………………………………TICK SPAN
۵۵۱……………………………………………………………………………………….. PLAYBACK
۵۵۱……………………………………………………………………………………. UPDATE VIEW
۵۵۱………………………………………………………………………………………….. LOOPING
۵۵۱……………………………………………………………………………………. PLAYBACK BY
۵۵۱…………………………………………………………………………. MAX PLAYBACK SPEED
۱۸ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
اصطالحات رایج در انیمیشن ……………………………………………………..۵۵۱
۵۵۲………………………………………………………………………………………FRAME RATE
۵۵۲……………………………………………………………………………………………. RANGE
کلید زدن …………………………………………………………………………………….۵۵۲
درک انواع مختلف انیمیشن ……………………………………………………..۵۵۳
۵۵۳……………………………………………………………………………….. PATH ANIMATION
۵۵۵………………………………………………………………………… KEYFRAME ANIMATION
۵۵۸…………………………………………………………………………NONLINEAR ANIMATION
۵۵۸……………………………………………………………………………………….KEY MENUS
کار با کلیدها…………………………………………………………………………..۵۵۸
۵۵۹……………………………………………………………………………………………SET KEY
۵۵۹………………………………………….TRANSLATE/ROTATE/SCALE روی زدن کلید
۵۵۹…………………………………………………………………………..SET BREAKDOWN KEY
۵۶۰………………………………………………………………………………… SET DRIVEN KEY
۵۶۱…………………………………………………………………………………………..CUT KEY
۵۶۱…………………………………………………………………………………………COPY KEY
۵۶۱……………………………………………………………………………………….. PASTE KEY
۵۶۱………………………………………………………………………………………DELETE KEY
۵۶۲………………………………………………………………………………..BAKE ANIMATION
۵۶۲……………………………………………………………………………HOLD CURRENT KEYS
۵۶۲……………………………………………………………………………….. GHOST SELECTED
۵۶۳……………………………………………………………………………..UNGHOST SELECTED
۵۶۳…………………………………………………………………………………….UNGHOST ALL
۵۶۳…………………………………………………………………………..: PLAYBACK منوی
۵۶۴……………………………………………………………………………………: PLAYBLAST
۵۶۴……………………………………………………………………………………GRAPH EDITOR
۵۶۶…………………………………………………………… MOVE NEAREST PICKED KEY TOOL
۵۶۷……………………………………………………………………………… INSERT KEYS TOOL
۵۶۷………………………………………………………………………… LATTICE DEFORM KEYS
۵۶۷………………………………………………………..REGION TOOLS: SCALE OR MOVE KEYS
۵۶۷……………………………………………………….RETIME TOOL: SCALE AND RIPPLE KEYS
۵۶۸………………………………………………………………………………………..FRAME ALL
۵۶۸……………………………………………………………………….FRAME PLAYBACK RANGE
۵۶۸………………………………………………..CENTER THE VIEW ABOUT THE CURRENT TIME
۵۶۸………………………………………………………………………………… AUTO TANGENTS
۵۶۸……………………………………………………………………………….. SPLINE TANGENTS
۵۶۹……………………………………………………………………………. CLAMPED TANGENTS
۵۶۹………………………………………………………………………………. LINEAR TANGENTS
۵۷۰…………………………………………………………………………………. FLAT TANGENTS
فهرست
مطالب
۱۹
۵۷۱……………………………………………………………………………….. STEP TANGENTS:
۵۷۲……………………………………………………………………………..PLATEAU TANGENTS
۵۷۲……………………………………………………………………… BUFFER CURVE SNAPSHOT
۵۷۳…………………………………………………………………………..SAWAP BUFFER CURVE
۵۷۴………………………………………………………………………………..BREAK TANGENTS
۵۷۴…………………………………………………………………………………UNIFY TANGENTS
۵۷۴………………………………………………………………………….FREE TANGENT WEIGHT
۵۷۴………………………………………………………………………… LOCK TANGENT WEIGHT
۵۷۵……………………………………………………………AUTO LOAD GRAPH EDITOR ON/OFF
۵۷۵……………………………………………………….LOAD GRAPH EDITOR FROM SELECTION
۵۷۵………………………………………………………………………………. TIME SNAP ON/OFF
۵۷۵……………………………………………………………………………..VALUE SNAP ON/OFF
۵۷۵…………………………………………………………… DISPLAY CURVE IN ABSOLUTE VIEW
۵۷۵……………………………………………………………..DISPLAY CURVE IN STACKED VIEW
۵۷۶……………………………………………………….. DISPLAY CURVE IN NORMALIZED VIEW
۵۷۶…………………………………………………………………………. RENORMALIZE CURVES
۵۷۶……………………………………………………………………………..PRE-INFINITY CYCLE
۵۷۷……………………………………………………………..PRE-INFINITY CYCLE WITH OFFSET
۵۷۷…………………………………………………………………………… POST-INFINITY CYCLE
۵۷۷…………………………………………………………… POST-INFINITY CYCLE WITH OFFSET
۵۷۷………………………………………………………………………….UNCONSTRAINED DRAG
۵۷۸…………………………………………………………………………..OPEN THE DOPE SHEET
۵۷۸…………………………………………………………………………OPEN THE TRAX EDITOR
الیه های انیمیشن ………………………………………………………………………۵۷۹
ایجاد یک الیهی انیمیشن ………………………………………………………….۵۷۹
۵۸۲………………………………………………………………………. ANIMATION LAYER PANE
کلیدهای الیهی انیمیشن ……………………………………………………………۵۸۴
۵۸۵………………………………………………………………….ACTIVE KEYING بازخورد
۵۸۶…………………………………………………………………………………..WEIGHT SLIDER
افزودن ATTRIBUTE ها در الیههای انیمیشن……………………………….۵۸۶
حذف کردن ATTRIBUTE ها از الیههای انیمیشن …………………………..۵۸۸
۵۸۸……………….. ANIMATION LAYER EDITOR در PARENT-CHILD ارتباط ایجاد
آموزشها ………………………………………………………………………………………۵۸۹
ایجاد یک پوشهی پروژه…………………………………………………………….۵۹۰
ساختن متن برای لوگو………………………………………………………………۵۹۰
ایجاد مسیر برای متحرک سازی متن………………………………………..۵۹۱
تنظیم دقت انیمیشن ………………………………………………………………….۵۹۴
۵۹۸……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
۲۰ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….۵۹۸
ساختن مدل یک توپ …………………………………………………………………….۵۹۸
ساخت و اصالح انیمیشن………………………………………………………………۶۰۰
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۶۰۴
۶۰۴……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….۶۰۴
ساخت مدل یک ساعت دیواری………………………………………………………۶۰۴
کلید زدن و اصالح انیمیشن با استفاده از EDITOR GRAPH………608
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۶۰۹
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۶۱۰
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۶۱۱
تمرین ها:…………………………………………………………………………………..۶۱۲
پاسخهای تست ارزیابی شخصی……………………………………………………۶۱۲
فصل ۹
ریگ کردن، CONSTRAIN ها و DEFORMER ها………………………….۶۱۵
معرفی …………………………………………………………………………………………..۶۱۷
۶۱۷………………………………………..(BONES AND JOINTS) مفاصل و استخوانها
ایجاد یک ساختار استخوانی……………………………………………………۶۱۹
انواع JOINT ها…………………………………………………………………………….۶۲۰
۶۲۱………………………………………………………………………………………. BALL JOINT
۶۲۱……………………………………………………………………………….. UNIVERSAL JOINT
۶۲۱……………………………………………………………………………………… HINGE JOINT
۶۲۱…………………………………………………………………….. PARENT-CHILD ارتباط
۶۲۲……………………………………………………………………………………… KINEMATICS
۶۲۳…………………………………………………………………………………. ها DEFORMER
۶۲۳……………………………………………………………………….BLEND SHAPE DEFORMER
۶۲۴……………………………………………………………………….CURVE WRAP DEFORMER
۶۲۵……………………………………………………………………………. CLUSTER DEFORMER
۶۲۷……………………………………………………………………………..LATTICE DEFORMER
۶۲۸……………………………………………………………………………….. WRAP DEFORMER
۶۲۹……………………………………………………………………….SHRINKWRAP DEFORMER
۶۲۹……………………………………………………………………. POSE SPACE DEFORMATION
۶۲۹…………………………………………………………………… SOFT MODELING DEFORMER
۶۳۰………………………………………………………………………… NONLINEAR DEFORMER
۶۳۰…………………………………………………………………………………BEND DEFORMER
۶۳۲………………………………………………………………………………..FLARE DEFORMER
۶۳۴…………………………………………………………………………………. SINE DEFORMER
۶۳۶…………………………………………………………………………….. SQUASH DEFORMER
۶۳۸………………………………………………………………………………..TWIST DEFORMER
فهرست
مطالب
۲۱
۶۴۰………………………………………………………………………………..WAVE DEFORMER
۶۴۲……………………………………………………………………………… SCULPT DEFORMER
۶۴۲…………………………………………………………………………….TEXTURE DEFORMER
۶۴۲………………………………………………………………………………. JIGGLE DEFORMER
۶۴۳………………………………………………………………………………… WIRE DEFORMER
۶۴۳…………………………………………………………………………….WRINKLE DEFORMER
۶۴۴………………………………………………………………….. POINT ON CURVE DEFORMER
اعمال CONSTRAINT ها ……………………………………………………………………۶۴۴
۶۴۴…………………………………………………………………………… PARENT CONSTRAINT
۶۴۵………………………………………………………………………………POINT CONSTRAINT
۶۴۶……………………………………………………………………………….. AIM CONSTRAINT
۶۴۷…………………………………………………………………………….ORIENT CONSTRAINT
۶۴۸…………………………………………………………………………….. SCALE CONSTRAINT
۶۴۹………………………………………………………………………..GEOMETRY CONSTRAINT
۶۴۹………………………………………………………………………….. NORMAL CONSTRAINT
۶۵۰…………………………………………………………………………. TANGENT CONSTRAINT
۶۵۰……………………………………………………………………. POLE VECTOR CONSTRAINT
۶۵۰…………………………………………………………………..POINT ON POLY CONSTRAINT
۶۵۱………………………………………………………………….. CLOSEST POINT CONSTRAINT
افزودن CONSTRAINT به الیههای انیمیشن…………………………………..۶۵۱
۶۵۲…………………………………………………………….HUMANIK CHARACTER CONTROLS
لیست کشویی CHARACTER……………………………………………………………….. 652
لیست کشویی SOURCE……………………………………………………………………..652
۶۵۲………………………………………………………………………………….CREATE فضای
۶۵۳…………………………………………………………………………………. IMPORT فضای
SKIN کردن یک آبجکت …………………………………………………………………..۶۵۳
۶۵۵………………………………………………………………. PAINT SKIN WEIGHTS ابزار
۶۵۶……………………………………………………………………………….. GO TO BIND POSE
۶۵۶……………………………………………………………………..MAYA MUSCLE DEFORMER
آبجکت های MUSCLE……………………………………………………………………….657
۶۵۸………………………………………………………………………………… POLYGON BONES
۶۵۸………………………………………………………………………………………… CAPSULES
انواع MUSCLE ها …………………………………………………………………………۶۶۰
۶۶۰………………………………………………………………………………. MUSCLE CREATOR
۶۶۱……………………………………………………………………………..CREATE زبانهی
۶۶۱……………………………………………………………………………………MUSCLE NAME
۶۶۲………………………………………………………….. NUM. CONTROLS / CROSS SECTIONS
۶۶۲………………………………………………………………………NUM. SEGMENTS AROUND
۲۲ آموزش نرم افزار سه بعدی
مایا
۶۶۲………………………………………………………………………………….. ATTACH START
۶۶۲…………………………………………………………………………………….. ATTACH END
۶۶۲………………………………………………………. CREATE CMUSCLEOBJECTSHAPE NODE
۶۶۲………………………………………………………………………………… CREATE MUSCLE
۶۶۲…………………………………………………………………………………….MIRROR AREA
۶۶۳……………………………………………………………………………….COPY/PASTE AREA
۶۶۳………………………………………………………………………………… SET DRIVEN KEY
۶۶۶……………………………………………………………………………………….LONG NAME
۶۶۶……………………………………………………………………………….. MAKE ATTRIBUTE
۶۶۷……………………………………………………………………………….. DATA TYPE AREA
۶۶۷…………………………………………………………………………………………… VECTOR
۶۶۷…………………………………………………………………………………………….. FLOAT
۶۶۷………………………………………………………………………………………….. INTEGER
۶۶۷………………………………………………………………………………………….BOOLEAN
۶۶۷……………………………………………………………………………………………. STRING
۶۶۷………………………………………………………………………………………………ENUM
۶۶۷……………………………………………………..NUMERIC ATTRIBUTE PROPERTIES بخش
آموزشها ………………………………………………………………………………………۶۶۹
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….۶۷۰
ایجاد ساختمانبندی استخوان پا …………………………………………..۶۷۰
اعمال IK به ساختمان استخوان : …………………………………………..۶۷۲
ایجاد یک ستاپ پای معکوس………………………………………………………۶۷۳
۶۷۵………………………………………………………………………… POLE VECTOR ایجاد
ذخیرهی صحنه ………………………………………………………………………………۶۷۶
۶۷۶……………………………………………………………………………………….۲ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه ………………………………………………………………….۶۷۷
باز کردن فایل…………………………………………………………………………..۶۷۷
ایجاد یک DRIVER…………………………………………………………………………. 678
۶۷۹…………………………………………………………………………. DRIVEN KEY تنظیم
انیمیت کردن مدل ااالکلنگ………………………………………………………..۶۸۰
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۶۸۱
۶۸۲……………………………………………………………………………………….۳ آموزش
ایجاد پوشهی پروژه :………………………………………………………………۶۸۲
ساختن تنهی درخت ………………………………………………………………………۶۸۳
ساختن برگها ………………………………………………………………………………۶۸۵
ذخیره و رندر صحنه…………………………………………………………………..۶۹۲
تست ارزیابی شخصی…………………………………………………………………….۶۹۲
سواالت مروری ………………………………………………………………………………۶۹۴

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب آموزش مایا جلد یک”

آیا خرید این محصول را به دیگران نیز پیشنهاد می کنید؟نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

فهرست