مشاوره و پشتیبانی : 09120467672

کتاب و مجله

65% -
کتاب آموزش پیشرفته جی آی اس Arc GIS

کتاب آموزش پیشرفته جی آی اس

92
قیمت اصلی تومان97,000 بود.قیمت فعلی تومان34,000 است.
43% -
آموزش جامع ArcGIS

کتاب آموزش جامع ArcGIS

311
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان68,000 است.
3% -
کتاب آموزش مایا

کتاب آموزش مایا جلد دوم

1
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
3% -
کتاب آموزش مایا جلد یک

کتاب آموزش مایا جلد یک

6
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
14% -
کتاب آموزش مایا

کتاب آموزش مایا جلد یک و دو

26
قیمت اصلی تومان295,000 بود.قیمت فعلی تومان255,000 است.
51% -
کتاب کاربرد نرم افزارArcGIS در معماری

کتاب کاربرد نرم افزارArcGIS در معماری

990
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان34,000 است.
57% -
کتاب کاربردهای هوش مصنوعی در ساختمان ها

کتاب کاربردهای هوش مصنوعی در ساختمان ها

139
قیمت اصلی تومان115,000 بود.قیمت فعلی تومان49,000 است.
66% -
کتاب مدل سازی اجزای ساختمان در رویت

کتاب مدل سازی اجزای ساختمان در رویت

107
قیمت اصلی تومان118,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000 است.
46% -
کتاب مرجع کاربردی و تمرین محور سیتی انجین

کتاب مرجع کاربردی و تمرین محور سیتی انجین

423
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.