ویدیویی بسیار دیدنی از گفت و گو رشید پور با حسین عطایی نابغه ایرانی

پسر ۱۰ ساله ایرانی مخترع و طراح کانسپت خودرو :

فهرست