به تازگی کاربرد موتورهای رندرینگ در زمینه معماری را بررسی نمودیم.این تحقیق از طریق رسانه های اجتماعی ،خبرنامه ایمیل،گروه های فیس بوک و تالارهای گفتگوی مرتبط با موتورهای رندرینگ جمع آوری شده است ، در مجموع حدود ۲۵۰۰ پاسخ به طور جمعی از طریق همه کانال ها دریافت شده است.
این تحقیق ممکن است ۷ درصد خطا داشته باشد و اطلاعات جمع آوری شده با سطح اطمینان ۹۳٪ هستند.

بر اساس این تحقیق،موتور رندر های وی ری،کرونا،لومیون،توینموشن و آنریل انجین، محبوب ترین موتور رندرینگ معماری می باشند. ۵۵ درصد افراد مشتاق یادگیری ابزارهای جدیدی هستند که مهمترین آنها به ترتیب آنریل انجین،توینموشن،کرونا،لومیون و وی ری می باشند.

در حال حاضر از کدام موتور رندر استفاده می کنید؟

 • V-ray
 • Corona
 • Lumion
 • Unreal
 • V-ray GPU
 • Twinmotion
 • Enscape
 • Autodesk 3Ds MAX Interactive
 • Cycles
 • Cinema 4D
 • Eevee
 • Arnold
 • Unity
 • Mental ray
 • Octane
 • Autodesk cloud renderer
 • Redshift
 • Fstorm
 • Maxwell Render
 • Keyshot
 • D5 Renderer
 • Lavina
 • Artlantis
 • Scanline
 • Thea Render
 • ART
 • Lightwave
 • LuxRender
 • Modo
 • موتور رندر های دیگر

در حال حاضر مشتاق یادگیری موتور رندر دیگری هستید؟

 • بله
 • خیر
 • نظری ندارم

در حال حاضر مشتاق یادگیری و تست چه موتور رندر جدیدی هستید؟

 • Unreal
 • Twinmotion
 • Corona
 • Lumion
 • Vray
 • Fstorm
 • Enscape
 • Arnold
 • Unity
 • Cycles
 • Eevee
 • D5 Renderer
 • Redshift
 • Lavina
 • Octane
 • Cinema4D
 • Autodesk 3Ds MAX Interactive
 • Keyshot
 • Artlantis
 • Iray
 • Maxwell Render
 • Vue
 • موتور رندرها و نرم افزارهای دیگر(هر کدام کمتر از 2 )

چقدر امکان دارد موتور رندرینگ جدید را جایگزین نمایید؟

 • بسیار زیاد
 • زیاد
 • تصمیم نگرفتم
 • کم
 • خیلی کم
 • نمیدونم
فهرست