برندگان اسکار 2017 فیلم فروشنده اصغر فرهادی برنده بهترین فیلم خارجی

برندگان اسکار 2017 فیلم فروشنده اصغر فرهادی برنده بهترین فیلم خارجی