آموزش بسیار پر کاربرد Volume effect و ایجاد جلوه های واقع گرایانه اتمسفر با استفاده از موتور رندر قدرتمند آرنولد در تریدی اس مکس

آموزش ایجاد جلوه های واقع گرایانه اتمسفر در آرنولد و تریدی اس مکس

دانلود رایگان آموزش ایجاد جلوه های واقع گرایانه اتمسفر در آرنولد و تریدی اس مکس :

Creating realistic Atmospheric Volume effect in Arnold for 3ds Max

 

فهرست