انیمیشن دیدنی ناسا از عظمت دنیا و جهان های دیگر 

ویدیویی بسیار دیدنی از دنیا و کشهکشان راه شیری ، کهکشانهای دیگر و جهان چندگانه

پیشنهاد میکنم حتما این انیمیشن زیبا رو ببینید.

ناسا – کهکشان راه شیری – بزرگی جهان – انیمیشن ناسا – کیهان نجومNASA