انتقاد و پیشنهاد

کاربر گرامی در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی کاربران و انتقاد یا نارضایتی از مدیران سی جی آریا و یا هر گونه پیشنهاد برای فعالیت بهتر فرم زیر را جهت بررسی موضوع کامل نمایید.