در این آموزش به تکنیک نورپردازی استودیویی (3point lighting) در نرم افزارهای تریدی اس مکس و مایا با استفاده از موتور رندرینگ وی ری می پردازیم.

آموزش نورپردازی استودیوی در مکس و مایا
آموزش نورپردازی استودیوی در مکس و مایا

نورپردازی در تریدی اس مکس 3Ds Max – نورپردازی کاراکتر در مایا Maya – نورپردازی استودیویی در وی ری vray – گرافیک رایانه ای-3point lighting