آموزش شروع کار با هیروپلیر hiero player

hiero player

آموزش شروع کار با هیرو و هیروپلیر hiero player هیرو پلیر در کنار نرم افزار هیرو (نرم افزار مدیریت و هماهنگ سازی شات ها) ،به کاربران نیوک (Nuke) امکان پخش هر شات تایم لاین کارشان را در ایستگاه کاریشان میدهد.یک کاربر نیوک با استفاده از هیروپلیر میتواند شات یا سکانس…

ادامه مطلب …