لمس نوزاد قبل از زایمان با پرینت سه بعدی!!!

لمس نوزاد قبل از زایمان با پرینت سه بعدی

Tatiana Guerra تاتیانا گوئرا 30 ساله از 17 سالگی برای تقریبا نیمی از زندگی خود را نابینا بوده است . به تازگی یک گروه تحقیقاتی علوم پزشکی در برزیل طی نشستی به نام “نشست Murilo ” توانسته اند از نوزاد تاتیانا قبل از زایمان و با توجه به سونوگرافی و…

ادامه مطلب …