آموزش شروع کار با هیروپلیر hiero player

hiero player

آموزش شروع کار با هیرو و هیروپلیر hiero player هیرو پلیر در کنار نرم افزار هیرو (نرم افزار مدیریت و هماهنگ سازی شات ها) ،به کاربران نیوک (Nuke) امکان پخش هر شات تایم لاین کارشان را در ایستگاه کاریشان میدهد.یک کاربر نیوک با استفاده از هیروپلیر میتواند شات یا سکانس …

ادامه مطلب …